3 січня 2019 року о 1000 годині у ДНЗ «Вищому професійному училищі №7 м. Вінниці» відбулися педагогічні читання на тему: «Ефективні педагогічні технології розвитку професійних і загальних компетентностей учнів. Творча спадщина В.О. Сухомлинського».

Учасників педагогічних читань привітали в. о. директора закладу Нартовський Володимир Юрійович та методист НМЦ ПТО у Вінницькій області Марчук Василь Анатолійович.

Проходили педчитання за планом:

1. Педагогічні ідеї у творчій спадщині В.О. Сухомлинського. (Доповідачі: методист Гуменюк Н.В., викладач Мурзак М.В.)

2. Методика застосування педагогами сучасних педагогічних технологій розвитку професійних і загальних компетентностей учнів. (Доповідач: методист Гуменюк Н.В.)

3. Ефективність технології проблемного навчання при формуванні загальних компетентностей учнів на уроках біології, екології. (Доповідач: викладач Палій А.В.).

4. Застосування ігрової технології для розвитку загальних компетентностей учнів на уроках математики. (Доповідач: викладач Ракович Н.П.).

5. Поєднання технологій традиційного і проблемного навчання для формування загально-професійних компетентностей учнів. (Доповідач: викладач Задорожна О.П.).

6. Інтерактивні педагогічні технології розвитку професійних компетентностей учнів на уроках теоретичного навчання з професії «Перукар (перукар-модельєр); візажист». (Доповідач: викладач, майстер в/н Дехтярьова В.А.)

7. Використання технології модульного навчання для розвитку професійних компетентностей на уроках виробничого навчання з професії «Швачка; кравець». (Доповідач: майстер в/н Самборська К.О.)

Початок методичного заходу ознаменувався знайомством педагогічного колективу із творчістю та педагогічними ідеями видатного українського педагога В.О. Сухомлинського, людини, творча спадщина якої – унікальне явище в українській і світовій педагогіці.


22 роки Василь Олександрович був директором Павлиської школи, до його думок прислухалися. Він не лише наш сучасник. Він прогнозував майбутнє освіти, передбачав дефіцит емоційного спілкування, занепад етичної компетентності в суспільстві, тому, очевидно, так щедро в його творах представлене емоційне, естетичне навчання та виховання учнів.

Українська та світова педагогічна спільнота високо цінує внесок В.О. Сухомлинського в розвиток освіти і науки. Кожне покоління по-новому сприймає його педагогічні ідеї, знаходить у них цінні дороговкази для сучасної освіти.

Виступаючими на педагогічних читаннях, також були запропоновані доповіді про методику застосування сучасних педагогічних технологій розвитку загальних і професійних компетентностей та їх зв'язок із педагогічними задумками В. Сухомлинського.

Висвітлено ефективність, новизну та практичність використання технології проблемного навчання на уроках біології та екології; ігрової технології на уроках математики; тандему технологій традиційного та проблемного навчання на уроках галузевої економіки та підприємництва; інтерактивних педагогічних технологій на уроках теоретичного навчання з професії «Перукар (перукар-модельєр); візажист» та технологій модульного навчання на уроках в\н з професії «Швачка; кравець».

У своїх виступах доповідачі поряд з методологією використання ефективних педагогічних технологій акцентували увагу на особливостях формування та розвитку в учнів ключових компетентностей та системи прогностичних, проектувальних, конструктивних, організаційних, комунікативних, рефлексивних, аналітичних та інших умінь. Доречним та промовистим доповненням до доповідей були приклади вправ, проблемних ситуації, творчих лабораторій, дослідницьких проектів, розвиваючих «імітацій», кросвордів з теми, тестових завдань, створення презентацій та багатьох інших форм і методів роботи з досвіду педагогів, що демонструвалися у вигляді презентації PowerPoint на екрані.

 

Педчитання 2018

СТВОРЕННЯ СИТУАЦІЇ УСПІХУ НА УРОЦІ

(слайд 1)

В одному місті жив мудрець і вдень і в ночі приходили до нього люди й просили в нього поради, нікому він не відмовляв, але в іншому місті жив інший мудрець, який відчув конкуренцію й захотів усунути першого мудреця, він вигадав злий жарт. Одного разу, коли мудреця оточувало багато людей він підійшов до нього і запитав: «Вгадай, що у мене в руці. - метелик», а скажи мені будь-ласка «він живий, чи мертвий?». Мудрець подумав і відповів «все в твоїх руках…»

Шановні колеги. Я вітаю Вас на педчитаннях 2017. Я рада що маю нагоду представити Вам тему: «Створення ситуації успіху на уроці». Ця тема сподіваюсь допоможе Вам – досвідченим педагогам зрозуміти, що самореалізація та самоосвіта – це наче той метелик у ваших руках.

Доречі, а як Ви розпочинаєте свій урок? (Відповідають).

Що відіграє найважливішу роль на початку уроку (вітання, створення настрою, дисципліна, почати із епіграфа або віршованих рядків).

Якщо привітання педагога є доброзичливим, то одразу хочеться посміхнутися і налаштуватись на приємну роботу на уроці.

А чи знаєте Ви, що з перших хвилин, створюється емоційний контакт з учнями, і вміння вчителя створювати атмосферу доброзичливості в аудиторії, в групі. Саме ця є однією з з найосновніших в педагогічній технології «Ситуація успіху» про яку ми сьогодні поговоримо.

(слайд 2) Мета нашої роботи: обговорити та проаналізувати, як створюється “Ситуація успіху” на уроці, як створюються різноманітні види радості; з'ясувати основні прийоми педагогічної технології “Ситуація успіху” та навести приклади прийомів її забезпечення на уроках української мови та літератури з досвіду роботи викладача Форманчук В.В.; визначити специфіку вибору прийомів технології “Ситуація успіху” відповідно до категорій учнів.

Планом нашої роботи та питаннями, які ми розглянемо є:

1.Педагогічна технологія “Створення ситуації успіху”

2.Прийомами створення ситуації успіху.

3.Приклади створення ситуації на уроках української мови та літератури (Форманчук В.В.).

4.Педагогічні категорії учнів.

5.Практичні вправи.

6.Чинники невдалого уроку.

Актуальність цієї теми зумовлюється самим життям.

Шановні колеги давайте погодимось із тим, що наш навчальний заклад випускає, щороку учнів з грунтовними теретичними та практичними знаннями, з достатньою соціалізацією.

(слайд 3) З цього приводу міністр освіти та науки України Лілія Михайлівна Гриневич сказала : «На відміну від традиційного розуміння ролі професійно-технічної освіти, як суми професійних знань, умінь та навичок, сьогодні систему ПТО починають розуміти, як таку, що забезпечує процес становлення сформованої особистості – висококваліфікованого робітника.»

Ця особистість, цей кваліфікований робітник здатний до: самоосвіти;

саморозвитку; самовдосконалення; який вміє використовувати набуті знання; який прагне реалізувати себе; спроможний змінити на краще своє життя, життя своєї держави.

Адже сучасне життя вимагає випускника училища, який здатен до швидких змін. Мобільного, креативного, динамічного і цього його повинні навчити викладачі та майстри в/н.

(слайд 4) Що ж таке педагогічна технологія «Створення ситуації успіху»?

Відомий педагог В. Сухомлинський говорив: “Педагогічна технологія “Створення ситуації успіху” дає можливість подолати учневі лінощі, навчити отримувати задоволення від праці. Завдання педагога – дати учневі щастя праці, щастя творчості, навчити дорожити цим…”

“Успіх у навчанні – єдине джерело внутрішніх сил дитини, які породжують енергію для подолання труднощів, бажання вчитися…”

Технологія створення «Ситуації успіху» виробляє найціннішу людську якість – стійкість у боротьбі із життєвими труднощами.

З педагогічної точки зору “Ситуація успіху” – це поєднання умов, які комплексно забезпечують успіх, як результат уроку.

“Ситуація успіху” – це те, що може організувати педагог для успішного навчання учня і досягнення ним радості від досягнення успіху, усвідомлення своїх здібностей, віри у власні сили.

(слайд 5) Справжній педагог повинен піклуватися про те, щоб навчальний процес, який він організовує містив обов'язково у собі ситуацію успіху. Це має стосуватися, як індивідуальної, так і групової роботи на уроці. Звичайно, щоб сприяти успіху учнів у навчанні потрібні певні педагогічні впливи.

-Для викладача чи майстра в/н важливо зрозуміти внутрішній світ учня, поважати його переживання.

-Допомогти подолати учневі труднощі та виправити зауваження, що виникли у роботі.

-Створити оптимістичну обстановку на уроці, що допоможе учням забути на деякий час про свої недоліки і сконцентруватися на перспективі роботи на уроці – результаті та оцінці.

(слайд 6) З уст педагога ця технологія звучить у висловлюваннях:

- Це дуже важливо. І в тебе неодмінно вийде…

Саме ти і міг би виконати це завдання…

Я впевнена, що ти пам'ятатимеш про…

Це зовсім не складно, навіть якщо не вийде – нічого страшного…

Розпочни, і я впевнена, що ти виконаєш все..

Ось ця частина роботи вийшла дуже добре…

Ось цей виріб вийшов дуже гарно…

Наступним пунктом нашої роботи є прийоми «Ситуації успіху». Ви я впевнена, що усі їх знаєте й у тих чи  інших формах, з огляду на специфіку предмету чи професії їх використовуєте.

(слайд 7) Прийомами створення ситуації успіху є:

Емоційне поглажування – це прийом вселення учневі віри в себе оцінкою та похвалою за будь-який навіть незначний успіх, це встановлення контакту з учнем – посмішкою, поглядом, привітністю, поясненням за що учні отримають бали на уроці.

Анонсування – прийом, де спочатку з учнем обговорюється, що йому потрібно буде зробити. Це ніби репетиція майбутньої події. Це створює для учнів психологічну установку на можливий успіх, дає учневі впевненість у власних силах.

Прийом «Навіювання» - це стимулювання роботи учнів на уроці за допомогою фраз «Ти це знаєш, ти це можеш, ти це вмієш робити».

Прийом «Навмисна помилка» - це наведення вчителем певних характеристик якогось явища чи героя, історичної постаті але при цьому є навмисно допущена помилкова характеристика, що випадає з ряду логічних.

Рушай за нами – це стимулювання роботи усіх учнів на прикладі уже успішно виконаних завдань та оцінених високими балами та похвалою.

Даю шанс – технологічний прийом, що передбачає наведення певних ознак правила, формули, історичної постаті, які майже на 90% підштовхують учнів до правильної відповідді та не передбачають якоїсь іншої окрім правильної.

Загальна радість – прийом, що передбачає успіх для кожного учня в результаті лише логічного співставлення уже наведених в нелогічному порядку ознак.

Еврика – прийом створення портфоліо, презентації конкретної особи, явища, процесу без вказування на нього чи називання його. Він передбачає роботу в малих групах та певний спільний результат.

Холодний душ – прийом, що допомагає працювати з категорією учнів «впевненні» передбачає виконання завдання учнями різних рівнів знань або ж поділ на ролі.

Гидке каченя – цей прийом допомагає вчасно побачити, впізнати «зневірених» учнів. Він передбачає створення на уроці спеціальних умов, що дозволяють реалізуватися й таким учням, педагог висвітлює ті риси учня або етапи уроку, які учням вдалися найкраще.

Невтручання – максимальне надання учням самостійності у вирішенні завдань. Залишення учнів на деякий час у спокої та надання їм самостійно розібратись у створеній ситуації.

Для кращого розуміння застосування прийомів технології «Ситуація успіху» наведу кілька прикладів із практики. Допоможе мені Валентина Валеріївна, яка представить приклади створення ситуації на уроках української мови та літератури.

(слайд 8-16) Виступ викладача української мови та літератури Форманчук В.В.

Наступним кроком нашої роботи  є розуміння та усвідомлення того, що немає універсального методу та прийому забезпечення на уроці ситуації успіху. Оскільки всі учні різні, вони індивідуальності і кожному з нас потрібно творчо підходити до кожного учня.

Давайте пригадаємо які ж є категорії учнів. (слайд 17)

Їх розділяють зазвичай на 5 категорій:

Впевнені

Невпевнені

Надійні

Зневірені

- Майже втрачені

Категорія учнів «Надійні» - це учні, що мають гарні високі здобутки, сумлінно ставляться до виконання своїх обов'язків, активні у громадській роботі, самостійні, впевнені в собі, рівень їх намагань відповідає  можливостям.

У «Впевнених» учнів – здібності можуть бути вищими ніж у надійних, але система їх роботи не відлагоджена. Періодами підйоми у роботи в них змінюються падінням, розслабленням. Такі учні дуже емоційно реагують і на досягнення і на поразки. Недоліки таких учнів: збій у роботі, швидке звикання до успіхів, переростання впевненості у самовпевненість.

«Невпевнені» учні – це успішні учні пізнавальні інтереси, яких пов'язані з навчанням. Мають гарні здібності і відповідально ставляться до роботи. Проте вони не впевнені у своїх силах. Мають занижену самооцінку, нестійкий настрій, найбільш хворобливо реагують на упередженість вчителя і необ'єктивне оцінювання.

«Зневірені» - мають непогану підготовку, здібності та успіхи в навчанні однак після відчутної колись радості сподівань, що не здійснилися з різних причин втратили її. Причини відчаю: серія поразок, безтактність педагога, негаразди у сім'ї. Чим менше у них надії на успіх тим швидше вони замикаються в собі і будують захист проти втручання.

«Майже втрачені» учні – це ті, що мають здібності, але при цьому мають низьку підготовку, знаходяться в постійному відчаї та зневірі у своїх силах. Стримують себе від контакту з вчителем та одногрупниками, мають низькі пізнавальні інтереси. Їх складно залучити до індивідуальної роботи, не завжди виявляють інтерес до групової роботи.

Я вважаю, що всі ці категорії учнів знайомі і на уроках ви щодня працюєте учнями, що можна віднести до кожної з цих категорій. Зараз ми спробуємо практично визначити прийоми, що є найдоцільнішими у роботі з кожною із названих категорій учнів. Для цього розділимося на 5 груп. Кожній групі я надам можливість обрати папірець певного кольору. Також кожній групі я надам перелік прийомів «Ситуації успіху» з яких Вам потрібно обрати ті, що будуть найдієвіші саме для тієї категорії учнів, що Вам дісталась. Представник творчої групи обгрунтовує чому саме такі прийоми було обрано (5 хвилин).

Ви готові презентувати свої результати (які прийоми не можна застосувати до вашої категорії учнів).

Розглядаючи педагогічну технологію «Створення ситуації успіху» в плані роботи з різними категоріями учнів доречним буде звернути увагу й на причини невдалого уроку. (слайд 18)

Увага на екран. Перед Вами категорії, що є чинниками невдалого уроку.

Це:

-Погане самопочуття педагога.

-Невміння педагога втілити задумане в практичних діях.

-Недостатня продуманість певних моментів уроку (або уроку в цілому).

-Перевантаження учнів інформацією, яку вони не в змозі переробити.

-Відсутність системи роботи вчителя на уроці та в роботі.

-Непідготовленість до уроку учнів.

-Дратівливість педагога викликана попередніми уроками.

-Нелюбов до певної теми уроку.

Проведемо невеличке опитування. Вам потрібно на папірцях, які ось у мене є навпроти кожної категорії проставити відсотки, які визначають її вплив на невдачі на уроці. В сумі вони мають не перевищувати 50%. Обов'язковим є вказування Вашого стажу роботи. Результати я узагальню, доведу до відома голів м/к для керування в роботі.

Шановні колеги, які б педагогічні методи, прийоми та технології Ви не обрали для використання у роботі Ви повинні розуміти, що лише успішний впевнений в собі викладач, майстер в/н може виховати успішного учня.

А скажіть будь-ласка «Ч вважаєте Ви себе успішним педагогом впевненим в собі» Щоб відповісти на це запитання я пропоную Вам продовжити письмово речення: я люблю себе за….назвавши 5 ознак. Відповідь потрібно дати швидко. (2 хв)

Спостерігаючи за Вами під час виконання цієї вправи уже можна було зробити висновок - на основі того, що хтось робив це з посмішкою, а хтось задумався.

Психологи говорять, що чим швидше не замислюючись людина визначає за що вона себе любить тим успішнішою та впевненішою вона у житті.

Скажіть хто найшвидше впорався з цією вправою, а для кого було найважче назвати ці ознаки, чому? А що ви написали?

Отож наші сьогоднішні педагогічні читання підходять до завершення. Я рада, що побачила усмішки на Ваших обличчях. І я з впевненістю можу сказати, що сьогодні у цій актовій залі зібралися успішні, впевнені в собі педагоги, які виховують успішних, впевнених в собі учнів.

Пам'ятаєте я на початку розповідала Вам легенду. Так от кожен педагог – це мудрець, а учень метелик і саме від дій учителя залежить яким буде учень?

Чи це буде цікава особистість впевнена, соціально адаптована?

Чи навпаки педагог своїми діями вб'є в учневі мрії, прагнення до нових починань. Бо успішний вчитель – це успішний учень, а успішний учень – це успішна та багата Україна.

(слайд 18)

Тож я пропоную Вам поради для тих хто хоче бути успішним і бажаю, щоб Ваша педагогічна творчість наче той метелик підняла Вас до вершини педагогічної майстерності. Успіхів!!!

Додати коментар


Захисний код
Оновити

Меню

Зараз на сайті Online: 

На сайті 23 гостей та відсутні користувачі

Статистика відвідування:

Останні новини:

Інклюзивна освіта: ...

      16 травня 2019 року педагогічні ...

Заключний Гала-концерт ...

    19 квітня  2019 року в міському Палаці ...

«Наука і навчальний ...

    18 квітня 2019 року заступник директора з ...

Обласний етап фахового ...

  18 квітня 2019 року учениця ІІІ курсу групи ...

Вхід | Реєстрація

Scroll to top