Голова методичної комісії класних керівників і вихователів Ракович Наталія Петрівна

Склад методичної комісії:

13 класних керівників

14 кураторів груп

6 вихователів

 

 

Класні керівники і куратори навчальних груп

 Вихователі гуртожитку

У своїй роботі на 2017-2018 н.р. методична комісія «Класних керівників і вихователів» керується листом «Про деякі питання щодо  організації виховної роботи у навчальних закладах у 2017/2018 навчальному році» (Лист МОН України від 27.07.2017  № 1/9-413).

Головною метою методичної комісії є виховання учня, як особистості підготовленої до повноцінного суспільного життя. Відповідно до Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року, яка схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 р. № 988-р,  навчальний заклад має впроваджувати серед учнів демократичну культуру через вироблення відповідних процедур для захисту прав дитини і формування демократичних цінностей: захищати права дитини, стати місцем, безпечним для дитини де немає насильства та дискримінації.

У новому 2017-2018 навчальному році педагогічні працівники  будуть працювати над темою «Формування гармонійно розвиненої особистості шляхом пошуку інноваційних підходів, форм та методів у системі виховної роботи навчального закладу».

Мета виховної роботи:

підготовка учнів до повноцінного суспільного життя, формування в їх свідомості патріотичних цінностей та виховання нового громадянина України – носія цінностей та загальнолюдських надбань.

Основні завдання виховної роботи:

- Попередження негативних проявів у поведінці учнів, зокрема формування в них толерантного ставлення до оточуючого  соціуму, запобігання проявам булінгу та постравматичного синдрому;

- Формування в учнів психосоціальних компетентностей, які сприяють соціальній злагодженості, полегшенню адаптації до нових життєвих обставин, відновленню психологічної рівноваги, утвердження  в учнів гуманістичної моралі та формування поваги до таких цінностей, як свобода, держава, справедливість;

- Проведення просвітницької роботи з питань захисту прав людини, протидії торгівлі людьми та експлуатації дітей, впровадження варіативної програми виховної роботи з питань протидії торгівлі людьми;

- Роз’яснення учням ролі соціальних мереж Інтернету,  їх впливу на підсвідомість та спонукання до суїцидальної поведінки та способів уникнення впливу;

- Досягнення ефективності роботи навчального закладу щодо координації діагностико-профілактичної просвітницької роботи школи, сім'ї, громадськості, правоохоронних органів, щодо попередження правопорушень, бездоглядності та інших негативних проявів;

- Виховання в учнів свідомого ставлення до свого здоров'я та здоров'я інших громадян, формування гігієнічних навичок і засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров'я.

Пріоритетні напрямки виховної роботи

Зусилля педагогічного колективу в 2017-2018 навчальному році мають бути спрямовані на  проведення інформаційно-просвітницької роботи з учнями та батьками, спрямованими на формування в молоді  духовності, моральної культури, гідної поведінки, уміння жити в громадянському суспільстві; формування  толерантності, поваги до історії, мови, звичаїв та традицій, як українців так і представників різних національностей.

З метою профілактики та усунення явищ дискримінації і насильства в учнівському середовищі, створення безпечного середовища в навчальному закладі необхідно впроваджувати інтерактивні форми роботи з учнями спрямовані на протидію насильству в підлітковому середовищі.

Велику увагу необхідно приділяти учням, які виховуються у сім’ях, що опинились у складних життєвих обставинах, з метою попередження безпритульності й бездоглядності, насильства над неповнолітніми, підліткової злочинності та правопорушень, запобігання торгівлі дітьми. Педагогічним працівникам необхідно здійснювати:

• внутрішній облік дітей, які потребують посиленої уваги з боку психолога та соціального педагога;

• інформувати служби у справах дітей;

• здійснювати психолого-педагогічний супровід таких дітей;

• контролювати відвідування ними навчальних занять та якість навчання;

• активно залучати їх до громадської та гурткової роботи тощо.

З метою проведення ефективної і педагогічно-унормованої діяльності щодо профілактики та запобігання торгівлі людьми рекомендується у 2017/2018 навчальному році впроваджувати заняття для учнів щодо запобігання та протидії торгівлі людьми як деструкції у розвитку суспільства.

При проведенні просвітницької роботи з питань запобігання торгівлі людьми доцільно використовувати посібник «Соціально-педагогічні основи захисту прав людини, протидії торгівлі людьми та експлуатації дітей». 

З метою запобігання втягненню дітей у небезпечні квести, підвищенню рівня педагогічної майстерності та компетентності у роботі з дітьми та батьками, в розмовах на такі непрості теми, як цінність людського життя і суїцидальна поведінка, повага до себе та до інших, розуміння та вміння говорити про власні проблеми. Варто розуміти, що поширення цих небезпечних квестів відображає проблеми, які є не лише в дітей, а й у суспільстві загалом, насамперед у ставленні дорослих до дітей.

Крім того, 2017 рік – це рік продовження реалізації другого етапу Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді. А тому члени методичної комісії продовжуватимуть узагальнювати свій передовий  педагогічний досвід з національно-патріотичного, військово-патріотичного, правовиховного та право-освітнього виховання учнів.

У 2018 році розпочнеться реалізація третього етапу  Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді. Під час якого буде створення банку передового педагогічного досвіду на інформаційному веб-ресурсі та проведено моніторинг системи патріотичного виховання дітей та молоді за допомогою  анкетування та психологічного тестування.

У своїй роботі не слід забувати і про питання превентивного виховання, які передбачають впровадження  системи підготовчих та профілактичних дій педагога, спрямованих на запобігання формуванню в учнів негативних звичок, рис характеру, проявів асоціальної поведінки. Аналіз правопорушень, вчинених неповнолітніми, свідчить, що основними причинами протиправних дій є недостатній життєвий досвід, схильність до наслідування дорослих, не завжди позитивний вплив на дітей оточуючого середовища, намагання звільнитися від опіки з боку батьків, віра в безкарність, недостатній рівень самокритичного ставлення до власних вчинків, хибна оцінка складних життєвих ситуацій тощо.

Враховуючи зазначене вище, Міністерство освіти і науки України рекомендує впроваджувати в загальноосвітніх навчальних закладах факультативні курси, які орієнтовані на підсилення психологічної складової у вихованні дітей та учнівської молоді.

Робота методичної комісії класних керівників протягом навчального року здійснюється згідно розглянутого і затвердженого плану роботи м/к на даний навчальний рік.

Очікувані результати

- Створення ефективної виховної системи навчального закладу для формування нового громадянина України – носія цінностей та загальнолюдських надбань;

- Консолідація зусиль суспільних інституцій у справі виховання підростаючого покоління;

- Збереження стабільності в суспільстві, соціальному та економічному розвитку країни, зміцнення її безпеки та створення проєвропейського позитивного іміджу.

Педагогічним працівникам пропонується календар важливих пам’ятних та ювілейних дат рекомендованих МОН України у роботі з учнями та батьками у 2017/2018 навчальному році:

Всеукраїнські пам’ятні та ювілейні дати

8 вересня − 120 років з дня народження Івана Борковського (1897-1976), археолога;

17 вересня – День батька (третя неділя вересня);

22 вересня − День партизанської слави;

25 вересня − 85 років з дня народження Анатолія Солов’яненка (1932-1999), співака, громадського діяча, Героя України, народного артиста України.

14 жовтня − День захисника України;

14 жовтня − День українського козацтва;

16 жовтня − 110 років з дня народження Петра Григоренка (1907-1987), генерал-майора, правозахисника, політв’язня радянського режиму, члена Української гельсінської групи;

16 жовтня − 100 років з часу проведення Всеукраїнського з’їзду вільного козацтва в Чигирині;

21 жовтня − 70 років з дня проведення радянськими карально-репресивними органами операції «Захід» − масової депортації населення Західної України до Сибіру;

24 жовтня − 150 років з дня народження Миколи Біляшівського (1867-1926), етнографа, археолога, музейника, громадського діяча;

28 жовтня − День визволення України від фашистських загарбників.

4 листопада − 130 років з дня народження Олександра Неприцького-Грановського (1887-1976), зоолога, ентомолога;

7 листопада − 160 років з дня народження Дмитра Багалія (1857-1932), історика і громадського діяча;

8 листопада − 130 років з дня народження Дмитра Вітовського (1887-1919), державного і військового діяча, першого головнокомандувача Української Галицької Армії;

9 листопада − День української писемності та мови;

14 листопада − 140 років з дня народження Дмитра Антоновича (1877-1945), історика, мистецтвознавця, громадського діяча;

20 листопада − 300 років з дня народження Григорія (Георгія) Кониського (1717-1795), філософа, письменника, церковного діяча;

20 листопада − 100 років з дня проголошення Української Народної Республіки III Універсалом Української Центральної Ради;

25 листопада − День пам’яті жертв голодоморів; 25 листопада − 100 років з дня народження Михайла Івасюка (1917-1995), письменника, літературознавця, фольклориста, педагога, громадського діяча.

3 грудня − 140 років з дня народження Степана Рудницького (1877-1937), вченого, основоположника української географічної науки;

6 грудня − День Збройних Сил України;

9 грудня − 100 років з часу проведення першого Курултаю кримськотатарського народу;

13 грудня − 140 років з дня народження Миколи Леонтовича (1877-1921), композитора, збирача музичного фольклору;

14 грудня − День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЄС;

17 грудня − 140 років з дня народження Данила Щербаківського (1877-1927), етнографа, археолога, музейного діяча;

17 грудня − 100 років з початку збройного опору Української Народної Республіки проти російської агресії;

18 грудня − 125 років з дня народження Миколи Куліша (1892-1937), письменника, драматурга;

24 грудня − 80 років з дня народження В’ячеслава Чорновола (1937-1999), державного, громадського, політичного діяча, журналіста, народного депутата України першого-третього скликань, одного з лідерів українського правозахисного руху, багаторічного лідера Народного Руху України, Героя України;

31 грудня − 125 років з дня народження Михайла Семенка (1892-1937), поета;

6 січня − 120 років від дня народження Володимира Миколайовича Сосюри (1898-1986), українського поета, лірика;

8 січня − 80 років від дня народження Василя Семеновича Стуса (1938–1985), українського поета, перекладача, правозахисника;

22 січня − День Соборності України;

29 січня − День пам’яті Героїв Крут;

15 лютого − День вшанування учасників бойових дій на території інших держав;

20 лютого − День Героїв Небесної Сотні;

20 лютого − 130 років від дня народження Василя Олександровича Барвінського (1888–1963), українського композитора, піаніста, музикознавця, педагога;

9 березня − День народження Тараса Шевченка (1814–1861), українського поета, письменника, художника, громадського та політичного діяча ;

13 березня − 130 років від дня народження Антона Семеновича Макаренка (1888–1939), українського та російського письменника, педагога;

17 березня − створено Українську Центральну Раду (1917);

3 квітня – 100 років від дня народження Олеся Гончара (1918-1995), українського письменника, класика письменницької публіцистики;

14 квітня – 130 років від дня народження Леоніда Арсенійовича Булаховського (1888–1961), українського мовознавця, педагога;

18 квітня − День пам’яток історії та культури;

29 квітня − День пам’яті всіх жертв застосування хімічної зброї;

8-9 травня − Дні пам’яті та примирення, присвячені пам’яті жертв Другої світової війни;

9 травня − День Перемоги;

13 травня – День матері (друга неділя травня);

18 травня − День скорботи і пам’яті жертв депортації кримськотатарського народу;

20 травня − День пам’яті жертв політичних репресій, День пам’яті померлих від СНІДу;

22 червня − День Скорботи і вшанування пам’яті жертв війни в Україні;

25 червня − День молоді;

28 червня − День Конституції України;

7 липня − 30 років із дня заснування (1988) Української Гельсінської Спілки;

28 липня − День хрещення Київської Русі – України;

23 серпня − День Державного Прапора України;

24 серпня − День незалежності України.

Також:

500 років з початку Реформації;

180 років з часу виходу першого західноукраїнського альманаху «Русалка Дністровая», підготовленого діячами літературного гуртка «Руська трійця» (1837);

75 років з початку формування Української повстанської армії (1942);

50 років з часу заснування Світового Конгресу Українців (1967).

Міжнародні пам’ятні та ювілейні дати

8 вересня − Міжнародний день грамотності;

21 вересня − Міжнародний день миру;

1 жовтня − Міжнародний день людей похилого віку та День ветерана;

5 жовтня − Всесвітній день учителя;

5 листопада – Всесвітній день чоловіків (перша субота листопада);

16 листопада − Міжнародний день толерантності;

17 листопада − Міжнародний день студента;

20 листопада − Всесвітній день дитини;

1 грудня − Всесвітній день боротьби зі СНІДом;

9 грудня − Міжнародний день пам’яті жертв геноциду, вшановування їх гідності і запобігання цьому злочину;

10 грудня − День захисту прав людини;

1 січня – Всесвітній день миру;

27 січня − Міжнародний день пам’яті жертв Голокосту;

21 лютого − Міжнародий день рідної мови;

22 лютого − Міжнародний день підтримки жертв злочинів;

1 березня − День «Ноль дискримінації»;

8 березня − Міжнародний жіночий день;

20 березня − Міжнародний день щастя;

21 березня − Міжнародний день боротьби за ліквідацію расової дискримінації;

24 березня − Всесвітній день боротьби проти туберкульозу;

25 березня − Міжнародний день пам’яті жертв рабства та трансатлантиної работоргівлі;

6 квітня − Міжнародний день спорта на благо миру та розвитку;

7 квітня − Всесвітній день здоров’я;

11 квітня − Міжнародний день визволення в’язнів фашистських концтаборів;

18 квітня − Міжнародний день пам’ятників і історичних місць;

26 квітня − Міжнародний день пам’яті Чорнобиля, Міжнародний день пам’яті жертв радіаційних аварій і катастроф (Міжнародний день пам’яті про чорнобильську катастрофу);

1 травня − День міжнародної солідарності трудящих;

9 травня − День Європи в країнах Європейського Союзу;

15 травня − Міжнародний день сім’ї;

24 травня − День слов’янської писемності і культури;

31 травня − Всесвітній день боротьби з тютюнопалінням;

1 червня − Всесвітній день батьків;

1 червня − Міжнародний день захисту дітей;

4 червня − Міжнародний день дітей — жертв агресії;

5 червня − Всесвітній день навколишнього середовища;

12 червня − Всесвітній день боротьби з дитячою працею;

26 червня − Міжнародний день боротьби зі зловживанням наркотичними засобами та їх незаконним обігом;

30 липня − Всесвітній день боротьби з торгівлею людьми;

12 серпня − Міжнародний день молоді.

Додати коментар


Захисний код
Оновити

Меню

Зараз на сайті Online: 

На сайті 27 гостей та відсутні користувачі

Статистика відвідування:

Останні новини:

Інклюзивна освіта: ...

      16 травня 2019 року педагогічні ...

Заключний Гала-концерт ...

    19 квітня  2019 року в міському Палаці ...

«Наука і навчальний ...

    18 квітня 2019 року заступник директора з ...

Обласний етап фахового ...

  18 квітня 2019 року учениця ІІІ курсу групи ...

Вхід | Реєстрація

Scroll to top