Голова методичної комісії класних керівників і вихователів Ракович Наталія Петрівна

Склад методичної комісії:

14 класних керівників

12 кураторів груп

8 вихователів

 

 

Класні керівники і куратори навчальних груп

 Вихователі гуртожитку

У новому 2016-2017 навчальному році педагогічні працівники  продовжують працювати над темою «Формування системи патріотичного виховання  учнівської молоді в умовах сучасного навчального закладу».

Особливої уваги потребують питання превентивного виховання та фізичного виховання, яке є невід’ємною складовою превентивної освіти.

Мета та завдання виховної роботи

Мета виховної роботи:

є підготовка учнів до повноцінного суспільного життя, яке передбачає виконання ролей громадянина, трудівника, громадського діяча, сім'янина, товариша, утвердження в їх свідомості і почуттях патріотичних цінностей, переконань і поваги до культурного та історичного минулого України;

Основні завдання виховної роботи:

-створення умов для цілеспрямованого систематичного розвитку людини як суб'єкта діяльності, особистості;

-утвердження в свідомості й почуттях особистості патріотичних

цінностей,  переконань і поваги до культурного та історичного минулого

України;

-утвердження гуманістичної моральності як базової основи громадянського суспільства;

-виховання поваги до Законів України, державної символіки, Конституції України;

-підвищення престижу військової служби, а звідси - культивування ставлення до солдата як до захисника Вітчизни, героя;

-усвідомлення взаємозв’язку між індивідуальною свободою, правами людини та її патріотичною відповідальністю;

-сприяння набуттю дітьми та молоддю патріотичного досвіду на основі готовності до участі в процесах державотворення, уміння визначати форми та способи своєї участі в життєдіяльності громадянського суспільства, спілкуватися з соціальними інститутами, органами влади, спроможності дотримуватись законів та захищати права людини, готовності взяти на себе відповідальність, здатності розв’язувати конфлікти відповідно до демократичних принципів;

-формування толерантного ставлення до інших народів, культур і традицій;

-культивування кращих рис української ментальності – працелюбності, свободи, справедливості, доброти, чесності, обережного ставлення до природи;

-стимулювання неповнолітніх до здорового способу життя і позитивної

соціальної орієнтації, сприяння валеологізації навчально-виховного процесу,

-навчанню з раннього віку навичкам охорони власного життя і здоров'я; спонукання зростаючої особистості до активної протидії українофобству, аморальності, сепаратизму, шовінізму, фашизму.

Пріоритетні напрямки виховної роботи

Український інститут національної пам’яті назвав 2016 рік - Роком Державності – на честь низки історичних подій, які привели до проголошення, а потім відновлення Україною незалежності у ХХ столітті, тому виховна робота всього колективу має включати в себе заходи направлені на реалізацію цієї теми.  Події, які переживає народ України упродовж 2013-2016 років, ще раз засвідчили, що проголошена у 1991 р. державна незалежність потребує постійного захисту, глибокого розуміння та оцінки того, що відбувається навколо нас. Тому на позакласні заходи планується запрошувати учасників бойових дій на Сході країни, представників волонтерських організацій, учасників Революції Гідності, членів сімей Героїв Небесної Сотні та полеглих бійців АТО. Темами для обговорення стануть мужність українських військових та добровольців, їх вірність Присязі українському народові, готовність віддати життя за мир і спокій в Україні, а також героїзм простих українців, які виявили свою громадянську позицію.

Логічним продовженням теми відстоювання прав людини, єдності народу України, цілісності її території, мужності і героїзму в ім’я свободи і незалежності буде демонстрація та обговорення документально-публіцистичних фільмів та тематичних відеороликів, присвячених Революції Гідності, Героям Небесної Сотні, бойовим діям на Сході країни.

Особливого значення набуває ознайомлення учнів з історією героїчної боротьби українського народу за державну незалежність протягом свого історичного шляху, зокрема у ХХ-ХХІ століттях це ОУН, УПА, дисидентський рух, студентська Революція на граніті, Помаранчева революція, Революція Гідності, бойові дії на Сході України. Крім того, 2016 - 2017 pр. – це другий етап реалізації Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді, який передбачає:

-розроблення програм, навчально-методичних посібників з предметів гуманітарно-соціального спрямування для дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних та вищих освітніх закладів, спрямованих на патріотичне виховання дітей та молоді;

-підготовка та видання науково-методичних посібників і методичних рекомендацій з організації виховних заходів, роботи клубів, центрів патріотичного виховання, у зв’язку з чим протягом навчального року планується  узагальнити передовий педагогічний досвід класних керівників та кураторів груп з виховної роботи з національно-патріотичного, військово-патріотичного, правовиховного та право-освітнього виховання учнів.

Зусилля педагогічного колективу в 2016-2017 навчальному році мають бути спрямовані на  проведення інформаційно-просвітницької роботи з батьками, спрямованими на формування в молоді  духовності, моральної культури, толерантної поведінки, уміння жити в громадянському суспільстві; формування  толерантності, поваги до історії, мови, звичаїв та традицій, як українців так і представників різних національностей.

У своїй роботі не слід забувати і про питання превентивного виховання, які передбачають впровадження  системи підготовчих та профілактичних дій педагога, спрямованих на запобігання формуванню в учнів негативних звичок, рис характеру, проявів асоціальної поведінки.

Зусилля педагогів мають бути спрямовані на формування в учнів відповідальності, правомірності шляхів і засобів їх реалізації, моральних якостей, які б регулювали їхню поведінку. З метою профілактики та усунення явищ дискримінації і насильства в учнівському середовищі, створення безпечного середовища в навчальному закладі необхідно впроваджувати інтерактивні форми роботи з учнями спрямовані на протидію насильству в підлітковому середовищі.

Велику увагу необхідно приділяти учням, які виховуються у сім’ях, що опинились у складних життєвих обставинах, з метою попередження безпритульності й бездоглядності, насильства над неповнолітніми, підліткової злочинності та правопорушень, запобігання торгівлі дітьми. Педагогічним працівникам необхідно здійснювати:

•внутрішній облік дітей, які потребують посиленої уваги з боку психолога та соціального педагога;

•інформувати служби у справах дітей;

•здійснювати психолого-педагогічний супровід таких дітей;

•контролювати відвідування ними навчальних занять та якість навчання;

•активно залучати їх до громадської та гурткової роботи тощо.

Робота методичної комісії класних керівників протягом навчального року здійснюється згідно розглянутого і затвердженого плану роботи м/к на даний навчальний рік.

Очікувані результати

У результаті впровадження системи національно-патріотичного виховання очікується:

-створення ефективної виховної системи національно-патріотичного виховання молоді;

-консолідація зусиль суспільних інституцій у справі виховання підростаючого покоління.

-збереження стабільності в суспільстві, соціальному та економічному розвитку країни, зміцнення її обороноздатності та безпеки.

Педагогічним працівникам у роботі з учнями та батьками у 2016/2017 навчальному році пропонується керуватися наказами та інструктивно-методичними листами МОН України з питань виховної роботи:

1.Інформаційно-методичний лист від 05.04.2017 № 1/9-254 щодо організації та проведення заходів щодо відзначення 25-ї річниці Незалежності України та 20-ї річниці прийняття Конституції України.

2.Наказ від 07.09.2000 № 439 "Про затвердження Рекомендацій щодо порядку використання державної символіки в навчальних закладах України";

3.Наказ від 25.01.2007 № 44 "Про затвердження заходів на виконання Державної програми "Репродуктивне здоров’я нації" на період до 2017 року";

4.Наказ від 24.11.2009 № 1061/4128 "Про проведення щорічного Всеукраїнського фестивалю-конкурсу "Молодь обирає здоров’я";

5.Наказ від 01.02.2010 № 59 "Про вжиття заходів щодо запобігання насильству над дітьми";

6.Наказ від 29.03.2010 № 255 "Про виконання законодавчих вимог у зв’язку із прийняттям Закону України від 21 січня 2010 року № 1824 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо обмеження споживання і продажу пива та слабоалкогольних напоїв";

7.Наказ від 30.12.2010 № 1313 "Про виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 22.11.2010 № 2140 (План заходів щодо виконання Концепції реалізації державної політики у сфері протидії поширенню наркоманії, боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів на 2011-2017 роки);

8.Наказ від 30.12.2010 № 1312 "Про затвердження плану заходів щодо реалізації Національної кампанії "Стоп насильству!" на період до 2017 року";

9.Наказ від 20.06.2011 № 596 "Про затвердження Положення про Всеукраїнський конкурс "Парк педагогічної майстерності";

10.Наказ від 31.10.2011 № 1243 "Про Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України";

11.Наказ від 16.12.2011 № 1443/779 "Про затвердження Положення про Всеукраїнську військово-патріотичного спортивну гру "Зірниця";

12.Наказ від 11.06.2016 № 677 "Про затвердження Плану заходів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту з формування громадянської культури та підвищення рівня толерантності у суспільстві";

13.Наказ від 19.07.2016 № 827 "Про затвердження плану заходів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту щодо запобігання торгівлі людьми на період до 2017 року";

14.Наказ від 03.08.2016 № 888 "Про затвердження Плану заходів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту щодо профілактики правопорушень серед дітей та учнівської молоді на період до 2017 року";

15.Інформаційно-методичний лист від 20.09.2016 № 1/9-656 щодо проведення заходів з відзначення Дня партизанської слави за участю керівництва держави;

16.Інформаційно-методичний лист від 02.04.2017 № 1/9-235 щодо впровадження навчальних програм "Сімейні цінності".

Меню

Зараз на сайті Online: 

На сайті 70 гостей та відсутні користувачі

Статистика відвідування:

Останні новини:

Перший урок 2017

    За гарною традицією, сформованою ...

Готуємо найкращих в ...

    Щиро вітаємо Сердюка Максима учня групи ...

V регіональна ...

23 травня 2017 року у м. Вінниці відбувся V ...

Свято-зустріч з ...

18 травня в приміщенні Вінницького державного ...

Вхід | Реєстрація

Scroll to top