Зразок заповнення журналу обліку теоретичного навчання

(за ІНСТРУКЦІЄЮ з ведення журналу обліку теоретичного навчання учнів професійно-технічних навчальних закладів, затвердженої наказом МОН України від 26 січня 2011 року № 59)

•Записи в журналі ведуться державною мовою (з іноземних мов - частково зміст уроку та домашнє завдання –мовою вивчення предмета).

•Всі записи проводити кульковою ручкою чорного кольору.

•На сторінках журналу не допускаються будь-які виправлення. Народна мудрість: «Краще сім разів відмір, а потім один раз відріж».

•У разі помилкового або неправильного запису поряд робиться правильний, який засвідчується підписом директора училища та скріплюється печаткою.

1.Назва предмета пишеться з великої літери.

2.Список учнів – у алфавітному порядку (прізвище та ім’я).

3.Якщо проводиться поточна самостійна робота, незапланована у поурочному плані, то додаткова клітинка не відводиться.

4.Якщо за поурочним планом заплановані практичні, лабораторні, контрольні роботи, які учень обов'язково повинен виконати, то слід залишати пусту клітинку з вертикальною рискою по середині, де буде виставлено оцінку після опрацювання учнем пропущеного матеріалу.

5.На основі учнівських робіт (практичних, контрольних, заліків, які фіксуються в журналі, з урахуванням поточних оцінок, оцінки за ведення зошита) викладач виставляє оцінку за тему (тематичне оцінювання).

6.Тематичне оцінювання виставляється не пізніше наступного уроку.

 

Консультації фіксуються відповідно до змісту журналу або за окремим планом, затвердженим в установленному порядку.

 

Зразок заповнення журналу обліку теоретичного навчання

•Записи в журналі ведуться державною мовою (з іноземних мов-частково зміст уроку та домашнє завдання –мовою вивчення предмета).

•Всі записи проводити кульковою ручкою чорного кольору.

•На сторінках журналу не допускаються будь-які виправлення. Народна мудрість: «Краще сім разів відмір, а потім один раз відріж».

•У разі помилкового або неправильного запису поряд робиться правильний, який засвідчується підписом директора училища та скріплюється печаткою.

1.Назва предмета пишеться з великої літери.

2.Список учнів – у алфавітному порядку (прізвище та ім’я).

3.Якщо проводиться поточна самостійна робота, незапланована у поурочному плані, то додаткова клітинка не відводиться.

4.Якщо за поурочним планом заплановані практичні, лабораторні, контрольні роботи, які учень обов'язково повинен виконати, то слід залишати пусту клітинку, де буде виставлено оцінку після опрацювання учнем пропущеного матеріалу.

5.На основі учнівських робіт (практичних, контрольних, заліків, які фіксуються в журналі, з урахуванням поточних оцінок, оцінки за ведення зошита) викладач виставляє оцінку за тему (тематичне оцінювання).

6.Тематичне оцінювання виставляється не пізніше наступного уроку.

 

Консультації фіксуються відповідно до змісту журналу або за окремим планом, затвердженим в установленному порядку.

 

1.Прізвище Ім’я по Батькові викладача записується повністю.

2.Записується загальна тема, її номер за поурочно-тематичним планом та кількість годин, відведених на її вивчення.

3.Теми уроків записуються поурочно, виставляється відповідна кількість годин та дати їх проведення.

4.Кожна година завіряється підписом викладача.

5.Домашнє завдання записується відповідно до кожного уроку; його зміст стислий: прочитати, вивчити напам’ять (вірш), повторити параграфи (сторінки) підручника, номери завдань, вправ тощо.

6.Ведеться колонка нумерації уроків.

* Д/з не передбачає «вивчити конспект», «вивчити § 1-4».

 

Заступник директора з НВР   Т.І. Олійник

 

Заступник директора з НР     А.Е.Бартко

 

 

Вимоги до ведення записів

•У разі проведення здвоєних уроків дата і тема кожного уроку записуються окремо.

•Усі записи щодо оцінювання різних видів діяльності та контролю - у формі називного відмінка: Зошит, 1семестр, річна, скоригована.

•Оцінювання навчальних досягнень учнів здійснюється за 12-бальною системою і його результати позначаються цифрами від 1 до 12 (оцінки «крапка» немає).

•Відсутність учня на уроці позначається літерою н.

•У разі неатестації учня робиться відповідний запис: н/а.

•Учням, які за станом здоров'я зараховані до спеціальної групи з фізичної культури, при виставленні тематичних, семестрових та річного балів робиться відповідний запис: зар.

•У випадках, коли учні звільнені за станом здоров'я від занять з фізичної культури, навчального предмету «Захист Вітчизни», при виставленні тематичних, семестрових та річного балів робиться відповідний запис: зв.

 

 

Оцінювання навчальних досягнень учнів

•Основними видами оцінювання є поточне, підсумкове (тематичне, семестрове, річне), державна підсумкова атестація, державна ( поетапна) кваліфікаційна атестація.

•Поточна оцінка виставляється до журналу в колонку з надписом, що засвідчує дату проведення заняття, коли здійснювалося оцінювання учня. Тематична оцінка виставляється до журналу в колонку з надписом Тематична без дати. Якщо учень був відсутній на уроках протягом вивчення теми, у колонку з надписом Тематична виставляється н/а. Тематична оцінка може підлягати коригуванню.

•Семестрова оцінка виставляється без дати до журналу в колонку з надписом 1 семестр. Семестрове оцінювання здійснюється на підставі тематичних оцінок. Якщо учень був відсутній на уроках протягом семестру, у відповідну клітинку виставляється н/а.

•Річна оцінка виставляється в колонку з надписом Річна без зазначення дати не пізніше, ніж через три дні після виставлення оцінки за семестр. Річне оцінювання здійснюється на основі семестрових навчальних оцінок учнів та поетапних кваліфікаційних атестацій. Річна оцінка коригуванню не підлягає.

•Виставлення оцінки з ДПА, за ПКА(ДКА) здійснюється у колонку з надписом ДПА, ПКА (ДКА) без зазначення дати. Учням, які не пройшли ДПА, ПКА, у відповідну колонку робиться запис н/а. Випускникам, які звільнені від проходження ДПА робиться запис: зв.

•Підсумкова оцінка з навчального предмета є річна оцінка.

 

 

Заступник директора з НВР   Т.І.Олійник

 

Заступник директора з НР        А.Е.Бартко

 

 

Додати коментар


Захисний код
Оновити

Меню

Зараз на сайті Online: 

На сайті 14 гостей та відсутні користувачі

Статистика відвідування:

Останні новини:

Фінальний етап ...

      На базі Дніпровського центру ...

«Творча молодь ...

       24 травня 2019 р. відбувся VІІ ...

Участь в роботі ...

      23.05.2019 р. педагогічні працівники ...

Інклюзивна освіта: ...

      16 травня 2019 року педагогічні ...

Вхід | Реєстрація

Scroll to top