Виконання начісування, тупірування. Нанесення структурних засобів для укладання волосся

Саме  за  такою темою 12.10.2015 року  майстром виробничого навчання  Вішталь Т. В.  у групі №27,  професія «Перукар(перукар-модельєр);візажист» був проведений відкритий урок виробничого навчання в майстерні перукарів №110.

Завдання, які були поставлені майстом перед учнями передбачали: виконання  основних прийомів володіння інструментом при здійсненні начісування й тупірування; ознайомлення з асортиментом професійних засобів для укладання волосся та специфікою їх нанесення; обрання  відповідного стайлінгового засобу в залежності від особливостей волосся та виду зачіски.

Одним з етапів їх виконання стала актуалізація опорних знань учнів, яка була проведена  у різних формах: перевірка вмінь за практичними завданнями з однією групою учнів;  перевірка знань за картками-завданнями та тестами з другою групою учнів; фронтальна перевірка знань і вмінь за системою питань з рештою учнів.

Ознайомлення з переліком технічного комплексу, що в подальшому використовувався учнями в процесі виконання навчально-виробничих робіт,  відбувалось у вигляді систематизації учнями  перукарських засобів по групах. 

Пояснення нового навчального матеріалу було закріплене переглядом відеоматеріалу з виконання технік збільшення об’єму майстром-експертом, а також проведенням наочного майстер-класу по нанесенню  структурних  засобів для укладання волосся майстром виробничого навчання. 

Учні мали змогу ознайомитись з роботами видатних майстрів-професіоналів перукарської сфери,  та сучасними професійними стайлінговими засобами та новинками відомих фірм: Estel (Росія), Londa (Німеччина), Vitality’s (Італія), Paul Mitchell (США). 

Етап закріплення і перевірки засвоєння учнями нового матеріалу  проходив  у формі гри «Скринька», де по характеристиці стайлінгового засобу, учні повинні були відгадати прихований косметичний продукт  та виконати завдання від Патріка Камерона, в яких по зображенню зачіски учні визначали її елементи й техніку збільшення об’єму.

Наступний етап реалізації завдань  уроку  був поділений на дві частини: спочатку учні відпрацьовували прийоми начісування й тупірування на манекенах-болванках, потім  були об’єднані в групи «майстер-клієнт» для виконання затесту стайлінгових засобів.

В підсумку завдання поставлені майстром виробничого навчання перед учнями були виконанні якісно і своєчасно. Учні презентували свої роботи,  ділилися враженнями  від затесту, аналізували  причини помилок  та пропонували  способи  щодо їх усунення. 

Оцінювання навчальних досягнень учнів на уроці здійснювалось  у двох аспектах: рівень оволодіння теоретичними знаннями та якість практичних умінь і навичок, оцінку отримав кожен учень.

Улаштування перегородок із цегли

Саме за такою темою 22.10.2015 року майстром виробничого навчання Ільницькою Н.А. гр.№16 професії « Муляр; електрозварник ручного зварювання» був проведений відкритий урок  виробничого навчання на об'єкті виробничої практики – території Якушинецького територіального відокремленого відділення ДНЗ «ВПУ-7 м. Вінниці».

Завдання, які були поставлені перед учнями, передбачали спорудження перегородок прийомами мурування в 0,5 цегли за однорядною системою перев’язування швів.  Одним з етапів їх виконання стала актуалізація опорних знань учнів за індивідуальними проектами.  Графічне зображення цих проектів попередньо створювалось учнями у прикладній програмі AutoCad та продемонструвало ґрунтовні знання учнів щодо проектування та принципів розміщення перегородок в середині будинку.

На наступному етапі реалізації цілей уроку майстром виробничого навчання було використано прийом поділу навчальної групи на ланки «трійка». Ефективність роботи підвищилась за рахунок виконання учнями на стінах та підлозі попередньої розмітки осей, згідно проекту перебудови будівлі.

В підсумку завдання поставлені майстром виробничого навчання перед учнями були виконанні якісно і своєчасно. Презентувалися вони у вигляді заповнення рейтингової таблиці та виставлення поточних і сумарних балів з урахуванням допущених розрахункових, технологічних та часових помилок.  

 

Учитель готується до хорошого уроку все життя. Така духовна і філософська основа професії і технології нашого труда: щоб дати  учням іскорку знань,  учителю потрібно увібрати ціле море світла

В. Сухомлинський

 

Тема програми: «Опорядження поверхонь простою штукатуркою»

Тема уроку: підсумкове заняття з теми "Опорядження поверхонь простою штукатуркою» на уроках виробничого навчання в майстерні (майстер виробничого навчання Піддубняк В.В.)

 

Методична мета уроку: створення умов для закріплення теоретичних знань учнів та перевірки практичних умінь та навичок в нестандартній ігровій формі.

Мета уроку:

навчальна: закріплення та контроль знань, умінь та навичок  з технології накидання розчинових сумішей, формування загальнопрофесійних вмінь та навичок, які забезпечують широчінь профілю підготовки.

виховна: виховання в учнів почуття відповідальності, самостійності, охайності при виконані штукатурних робіт, поваги до праці, до своєї професії, здатності працювати в колективі.

розвиваюча:розвивати в учнів пізнавальну активність та самостійність, вміння та навички самовдосконалення, культуру навчально-виробничої праці

 

 

 

Мета уроку:

навчальна: формувати  та вдосконалювати в учнів професійні знання, вміння та навички під час приготування шпаклювальних  суміші,  виконанні  часткового та суцільного  шпаклювання,  армуванні поверхні скло-сіткою при підготовці під водяне пофарбування в умовах виробничої практики на присвоєння кваліфікаційного розряду маляр ІІІ розряду.

виховна: виховувати  свідоме ставлення до навчального процесу, розвивати ділову активність, комунікабельність, уважність, охайність.

розвиваюча: розвивати вміння порівнювати, узагальнювати, навички самооцінки, окомір, відчуття міри.

 

    

Виживає не сильніший і не розумніший, а той, хто най­краще реагує на зміни, що від­буваються. Гордон Драйден

Тема програми: Прогресивні технології хімічної завивки волосся.

Тема уроку: «Технологія виконання біозавивки з використанням сучасних препаратів» (майстер виробничого навчання Журавель Ю.П.)

 

Мета уроку:

навчальнаудосконалювати та систематизувати уміння учнів при виконанні складних робіт з хімічної завивки; сформувати навички при вирішенні складних виробничих завдань.

розвиваюча -  розвивати логічне, аналітичне мислення при вирішенні виробничих ситуацій, терплячість, самостійність в роботі.

виховна - виховувати почуття відповідальності за результати своєї праці,  естетичний смак, формувати вимогливість до оцінки своїх знань, доброзичливість, культуру спілкування.

 

методична: впровадити нові інтерактивні методи та форм навчання, елементи гри, як засобу підвищення ефективності уроку та зацікавленості учнів до обраної професії.

 

 

 

 

Тема програми: Виконання окремих деталей та вузлів  швейних виробів

Тема  уроку:  «Обробка кишені з відрізним бочком» »(майстер виробничого навчання Сушко В.В.)

Мета  уроку:   засвоїти знання, умінь і навичок учнів по обробці кишені з відрізним бочком, виховувати охайність в роботі учнів, точність у виконанні трудових прийомів по обробці даного вузла., розвивати окомір, пам'ять. 

  

 

 

 

 

 

„ Любити можна тільки те, що добре знаєш”

Ж.Ж. Руссо

 

Тема уроку: «Приготування страв з риби та морських продуктів»(майстер виробничого навчання Шпіхернюк Л.М.)

 

Мета уроку:

 навчальна передбачає:

- засвоєння обсягу загально професійних та спеціальних знань, умінь та навичок шляхом практичного застосування у виробничій діяльності;

- закріплення і розвиток умінь і навичок планування і здійснення виробничого процесу;

-  застосування знань для розв’язання навчально-виробничих завдань;

- формування готовності до оволодіння сучасною технікою і технологією приготування страв з риби і морепродуктів.

розвиваюча передбачає формування:

- раціонального мислення та творчості;

- пізнавальної активності та самостійності;

- уваги, спостережливості;

- вміння та навички самовдосконалення за професією «Кухар»

- звички планувати та контролювати власну працю.

     виховна спрямована на виховання:

- культури навчально-виробничого процесу;

- поваги до праці, професії «Кухар»;

- моральних якостей учня як особистості;

- дисципліни, сумлінності, відповідальності, ініціативи, толерантності.

 

Тема уроку: "Приготування бісквітно-кремових тортів на замовлення" (майстер виробничого навчання Пшенична Галина Василівна)

Мета уроку:

 Навчальна:

- виявлення глибини знань, перевірка та оцінку знань, умінь та навичок;

- формування вмінь та навичок планування та здійснення виробничого процесу;

- формування готовності до оволодіння сучасною технікою і технологією приготування бісквітно-кремових тортів на замовлення;

- формування вмінь застосовувати знання для розв'язання навчально-виробничих завдань;

- підвищення рівня професійності та майстерності учнів.

Розвиваюча:

- формування  творчої фантазії та професійного мислення;

- художнього та естетичного смаку при оздобленні виробів;

- уміння самостійно приймати рішення, аналізувати свою роботу, самоконтроль в процесі роботи.

Виховна спрямована на виховання:

- гордості за обрану професію;

- відповідальності за якість виконаних робіт;

- дисципліни, сумлінності, ініціативи, толерантності.

Мета проведення конкурсу: контроль та аналіз навчальних успіхів учнів, виявлення їх професійної компетенції, оцінка знань, умінь та навичок.

Форма проведення: урок-конкурс

Матеріально-технічне забезпечення: інструкційно-технологічні картки, технологічні картки, схеми, фото та малюнки тортів, натуральні зразки оздоблень з оздоблюючих напівфабрикатів і др.

Устаткування, пристрої, інвентар, інструменти, посуд: ваги, міксери,форми для випікання напівфабрикатів, штамповки, плунжери, набір стеків, сита,  качалки, силіконові  килимки, кондитерські щипці, ножі, різці, вайнери, молди, утюжок для мастики, посуд, пензлики, барвники, гелі, кандурин, сировина та готові напівфабрикати.

Епіграф уроку: "Торт - це мрія, мрія  яка здійснюється"

Тема програми: «Приготування страв з м'яса, сільськогосподарської птиці та субпродуктів»

Тема уроку: «Приготування страв з смаженого м’яса порційними  шматками» (майстер виробничого навчання Юзвенко В.О.)

Мета уроку:

Навчальна:

- засвоєння загально професійних та спеціальних знань, умінь та навичок шляхом практичного застосування у виробничій діяльності;

- закріплення і розвиток умінь і навичок планування і здійснення виробничого процесу;

- застосування знань для розв’язання навчально-виробничих завдань;

- формування готовності до оволодіння сучасною технікою і технологією приготування страв з м’яса.

Розвиваюча:

- раціонального мислення та творчості;

- формування пізнавальної активності та самостійності;

- увагу, спостережливість;

- вміння та навички самовдосконалення за професією «Кухар»

- звички планувати та контролювати власну працю.

Виховна:

- виховання культури навчально-виробничого процесу;

- поваги до праці, професії «Кухар»;

- моральних якостей учня як особистості;

- дисципліни, сумлінності, відповідальності, ініціативи, толерантності.

Тип уроку: формування умінь та навичок

Метод проведення: робота малими групами

Матеріально-технічне забезпечення:

1. Обладнання та інструменти особистого користування: розробні дошки "ОС" та "МС", сито, ложка столова, лопатка металева, шумівка, ножі кухарської трійки, кухарська голка, молоточок для відбивання м'яса, лотки для паніровки, столовий посуд та інвентар, інструкційно-технологічні картки, сировина

2. Обладнання та інструменти загального користування: електрична плита, конвекційна шафа, сковорідки, ваги, каструлі та миски місткістю 0.5л., 1л, 2л

Меню

Зараз на сайті Online: 

На сайті 58 гостей та відсутні користувачі

Статистика відвідування:

Останні новини:

Обласний етап конкурсу ...

    10 листопада 2017 відбувся обласний етап ...

ХХ Ювілейний Чемпіонат ...

09.11.2017 учні випускної групи № 31з професії ...

9 листопада – День ...

9 листопада наша країна святкує День ...

Національний проект « ...

      07.10.2017 учні випускних груп ДНЗ ...

Вхід | Реєстрація

Scroll to top