ІНТЕГРОВАНИЙ УРОК

Група  №36, професія – «Кухар;кондитер»

Викладач спецдисциплін  Явгусішина Л.А. та майстер в/н Плахотнюк Н.П.

Тема уроку: «Запечені страви з м’яса».

Мета уроку:

Навчальна: сформувати в учнів систему знань в обсязі необхідному для свідомого та глибокого оволодіння професією, підготувати учнів до застосування одержаних теоретичних знань на практиці, сформувати необхідні професійні вміння та навики, навчити учнів готувати та подавати: запечені страви з м’яса. Формувати навички здатності генерування і презентації ідей, уміння практично застосувати теоретичні знання. Розширити професійні знання учнів за рахунок використання досвіду підприємств ресторанного господарства Вінницької області з технології приготування страв з м’яса.

Розвиваюча: розвити навички з використання необхідних прийомів та операцій з приготування запечених страв з м’яса,  ініціативу, творчість, уміння використовувати знання нової технології на практиці; комунікативні якості, критичне оцінювання власної і сумісної роботи, естетичний смак, економічне мислення.

Виховна: виховувати бережливе ставлення до продуктів, матеріальних цінностей на виробництві, обладнання, посуду, інвентарю, електроносіїв, охайність та уважність в роботі, пильність в дотриманні вимог з техніки безпеки. Виховувати в учнів прагнення до успіху, впевненість у собі, почуття взаємодопомоги, ініціативність, підприємливість, активну життєву позицію, любов до обраної професії. 

Тип уроку: Інтегрований.Урок вивчення нової технології, творчого оперування знаннями, уміннями, навичками.

Форма організації навчальної діяльності: Робота  малими групами.

Прийоми навчання:Самостійне навчання, вивчення досвіду роботи підприємств масового харчування та його апробація в навчальному процесі, рольова гра  «навчаємося разом» (практичні вправи), презентація, взаємоконтроль, дебрифінг, пояснювально-ілюстративні та проблемно–пошукові (шляхом використання електронних засобів навчання, мультимедійних презентацій, методу проекту).

Методи навчання:

•Діалогічні – бесіда, пояснення, конкурси;

•Наглядно – демонстративний – показ трудових прийомів і операцій.

•Практичні – вправи з використанням трудових прийомів і операцій; методи розвитку самостійного і творчого підходу.

•Інтерактивні – рольова гра, коментування, «рівний-рівному»

Місце проведення уроку: лабораторія кухарів- кондитерів.

Час роботи: 6 годин.

Оцінювання: Загальна оцінка за урок виводиться як середнє арифметичне з кількох оцінок (самооцінка, оцінка керівника групи, майстра виробничого навчання, викладача).

 

Механізм голки

2 листопада 2015 року викладачем спецдисциплін Цекот Оленою Михайлівною у групі №24 з професії «Швачка;кравець» був проведений відкритий урок на тему «Механізм голки».

Завдання, які були поставлені перед учнями, передбачали вивчити будову механізму голки, роботу і регулювання механізму в цілому, а також засвоїти вміння: виявляти помилки в структурній схемі механізму голки; виявляти причини неполадок при неправильно закріпленій голці.

На етапі актуалізації опорних знань учні виконували цікаві інтерактивні завдання: «Незакінчене речення», інтерактивний кросворд «Будова голки», за допомогою яких всестороньо учні повторили раніше засвоєний навчальний матеріал.

На наступному етапі, мотивація навчальної діяльності, викладачем було застосовано прийом гронування – «Асоціативна квітка», що дало учням можливість більш точно узагальнити поняття та визначення «механізму» .

Пояснення викладачем нового матеріалу було підкріплене анімаційним роликом «Робота механізму голки» та відео сюжетом «Регулювання механізму голки відносно носика човника» з коментарями експерта-механіка з налагодження роботи швейного обладнання.

На етапі закріплення і корекції нових знань застосовано метод ланцюжок, де учням пропонувалось назвати деталі механізму голки за ескізом та  по умовному позначенню, а також вирішити кілька поставлених різнотипних задач на виправлення помилок в структурній схемі механізму та виявлення причин неполадок при неправильно встановленій голці.

При підведенні підсумків викладач застосував метод  рефлексії в рамках якого учням пропонувалося записати  на листочках свої враження від уроку одним або двома словами і почепити їх на «дерево вражень». 

У підсумку викладач озвучила та обґрунтувала бали таблиці оцінювання, що велася учнем-експертом протягом уроку і де в сумарному підрахунку визначилися оцінки учнів за роботу на уроці.

Бінарний урок основи правових знань – основи галузевої економіки та підприємництва

(перукар-модельєр; візажист)

Тема: «Трудові ресурси та зайнятість населення України»

Викладачі: Задорожна О.П., Чорната Л.Й.

Мета уроку:

Навчальна:

- ознайомити учнів з базовими поняттями трудового права  про зайнятість населення;

- сформувати в учнів уявлення про безробіття, як макроекономічну проблему;

- розглянути поняття: «безробіття», «робоча сила», «зайняті», «безробітні», види безробіття і показник вимірювання рівня безробіття;

- сформувати вміння аналізувати умови виникнення безробіття .

Розвиваюча:

- формувати  уміння працювати з нормативно-правовими актами;

- сприяти розвитку в учнів вміння застосовувати отримані знання, аналізувати і узагальнювати отриману інформацію;

- розвивати зацікавленість учнів у вивченні нового матеріалу за допомогою інформаційних технологій;

- продовжити розвивати економічне мислення.

Виховна:

виховувати самостійність, почуття відповідальності за вибір майбутньої професії, свідомих громадян, що мають активну громадянську позицію.

Тип уроку: урок вивчення й первинного закріплення знань.

Методи навчання:

- робота з таблицями,  статистичними матеріалами;

- демонстрація, пояснення;

- робота з нормативно-правовими актами

Обладнання: Примірники Конституції України, витяги Закону України «Про зайнятість населення» та КЗпП,  роздатковий матеріал; мультимедійне обладнання та презентація.

Форми організації:

- фронтальна;

- групова;

- індивідуальна.

Епіграф  уроку:

Хоча б над тобою було сто вчителів – вони будуть безсилі, якщо ти не зможеш сам змусити себе до праці і сам вимагати її від себе.

Урок електротехніки

(професія електрогазозварник)

Лабораторна робота: «Дослідження кола змінного струму з активним та індуктивним опорами» (викладач Задорожна О.П.)

Мета уроку:

- перевірити знання теорії змінного струму, види опорів у колі змінного струму, магнітні властивості матеріалів, що створюють опір, знання формул;

- сформувати уміння працювати з електронним конструктором «Початки електроніки»;

- сформувати уміння розраховувати опір та потужність за заданими формулами, будувати трикутник опорів;

- сформувати уміння аналізувати результати своєї роботи, робити висновки;

- розвивати навички роботи у команді і уміння захищати власні ідеї

Урок інформаційних технологій

(професія перукар)

Практична робота “Створення презентації професійного спрямування.” Презентація Intel-проекту «Мистецтво краси» (викладач Половинка Л.М.)

Мета уроку:

навчальна: навчити учнів застосовувати теоретичні знання з професії та вміння працювати з прикладним програмним забезпеченням, інформаційно-пошуковими системами, інтерактивною дошкою для практичної діяльності професійного спрямування; ознайомити учнів з модними тенденціями перукарського мистецтва, з рекомендаціями по корегуванню форми обличчя за допомогою зачіски та макіяжу, по підбору кольорової гами відповідно до типів зовнішності, з правилами догляду за шкірою та волоссям; поглибити та систематизувати знання та навики з перукарської справи та техніки, технології макіяжу;

розвивальна: розвивати в учнів навчально-пізнавальну, інформаційну комунікаційну компетенції, вміння працювати на засадах ділового співробітництва, розвивати навички мислення вищого рівня, навики надання клієнту грамотної консультації з підбору зачіски, макіяжу, кольору фарби для волосся, вміння робити соціологічні опитування, аналізувати і презентувати результати своєї діяльності;

виховна: виховувати естетичний смак, професійну гордість, цілеспрямованість, самостійність, відповідальність, впевненість в собі, колективізм, прагнення до успіху, до самовдосконалення, самоповагу і повагу до оточуючих, доброзичливість, культуру спілкування з майбутнім клієнтом.

Урок спецтехнології

(професія столяр)

Тема: Дискові електропили. (викладач Гулько С.В.)

Мета:

освітня: вивчити електроінструмент, що використовується при розкроюванні деревини, а саме: дискові електропили та їх конструктивні елементи, види дискових електропил, правила техніки безпеки при роботі з електроінструментом, сформувати в учнів вміння та навички користування електропилами

виховна: виховувати в учнів працелюбність,  почуття акуратності та відповідальності при розпилюванні деревини

розвиваюча: розвинути в учнів навики виконання механізованих прийомів обробки деревини, розвинути вправність рухів, конструкторсько-технічне мислення та творчі якості

Урок з предмета

«Технологія приготування їжі з основами товарознавства»

(професія кухар)

Тема за тематичним планом: «Технологія приготування страв овочів» (викладач Явгусішина Л.А.)

Мета уроку:

навчальна: узагальнити  та  перевірити  знання  з  первинної  обробки  овочів,   систематизувати  знання,  пізнавальні  здібності  учнів  з  технології  приготування    гарячих  страв  з  овочів.  Навчити  учнів  пошуковій  роботі  з  додатковими  джерелами  та  умінню  презентації  своїх  знахідок.  Формувати  готовність  учнів  до  оволодіння  креативними  напрямками  в  приготуванні,  оздобленні  та  подачі  страв  з  овочів. Формувати  вміння  і  навички  щодо  застосування  теоретичних  знань  на  практиці.

розвиваюча: розвивати  самостійну  роботу  учнів  з  додатковими  джерелами,  електронними  носіями,  уміння  з  презентувати свої досягнення, формувати  увагу та спостережливість під  час  корекції  знань.

виховна: виховувати  почуття  відповідальності,  зацікавленості,  співпраці, культури спілкування під час вирішення проблемних та виробничих ситуацій, а також наполегливості у досягненні кінцевого результату, повагу  до  предмету  та  обраної  професії.

Меню

Зараз на сайті Online: 

На сайті 54 гостей та відсутні користувачі

Статистика відвідування:

Останні новини:

Обласний етап конкурсу ...

    10 листопада 2017 відбувся обласний етап ...

ХХ Ювілейний Чемпіонат ...

09.11.2017 учні випускної групи № 31з професії ...

9 листопада – День ...

9 листопада наша країна святкує День ...

Національний проект « ...

      07.10.2017 учні випускних груп ДНЗ ...

Вхід | Реєстрація

Scroll to top