Про розвиток учнівського самоврядування

в ДНЗ «Вище професійне училище №7 м. Вінниці».

Одним із основних завдань органів управління системою професійно-технічної освіти (Закону України „Про професійно-технічну освіту”) є сприяння розвитку самоврядування у навчальних закладах, активізація молодіжного руху за здоровий спосіб життя та поширення кращого досвіду з профілактики запобігання негативним проявам серед дітей і молоді.

Актуальність учнівського самоврядування в нашому навчальному закладі зумовлена необхідністю виховання особистості, яка володіє не тільки певною сумою знань, умінь та навичок, але й має здатність активно включатися у демократичні процеси, що відбуваються в нашій країні.

Учнівське самоврядування - це універсальна форма активності учнів, засіб життя учнівського колективу і є прикладом творчої самореалізації особистості. Голова ради учнівського самоврядування Бобик Аліна та її заступник Лукашенко Аліна забезпечують участь учнів у різноплановій, різноманітній та глибоко змістовній роботі навчального закладу, притягують їх до управління справами колективу, допомагають їм зрозуміти свої права та обов’язки, формують у них почуття керівника спочатку у групі, а потім в училищі..   

Рада учнівського самоврядування створена і діє на принципах добровільності і гласності, гуманізму, демократичності, зорієнтованості на позитивні соціальні дії, самостійності, рівноправності його членів.

Рада керується у своїй діяльності Конституцією України, Конвенцією ООН про права дитини, Законом України „Про молодіжні та дитячі громадські організації", чинним законодавством.

Девіз Ради учнівського самоврядування:"Створи себе сам".

Метою Ради учнівського самоврядування є:

1.Активізація процесу діяльності органів учнівського самоврядування на рівні училища, участь молоді в прийнятті рішень.

2.Захист прав та інтересів дітей на різних рівнях.

3.Всебічна реалізація учнями своїх інтересів, здібностей, прав та свобод на засадах загальнолюдських цінностей.

4.Створення умов для самореалізації учнівської молоді, залучення її до участі у прийнятті рішень.

5.Налагодження контактів, обмін інформацією, координація дій учасників ради та реалізація спільних проектів.

6. Розвиток творчого потенціалу дітей та юнацтва, захист їх прав та інтересів, залучення до участі у громадському житті.

Завданнями Ради учнівського самоврядування є: об'єднання підлітків для добрих, корисних, цікавих справ, розвиток їх творчих здібностей; формування в учнів організаторських вмінь, підвищення соціально активності молодого покоління; здійснення діяльності, спрямованої  на задоволення соціальних, економічних,  творчих, духовних та інших інтересів; сприяння культурному розвитку, духовному збагаченню молоді; розвиток власного „Я" кожної дитини, допомога молоді знайти себе в колективі, самовизначитись; підтримка ініціатив творчих об’єднань щодо вдосконалення навчання, виховання дітей, організації дозвілля.

Діяльність Ради учнівського самоврядування багатогранна:

- контроль за виконанням правил внутрішнього розпорядку в училищі;

- акції милосердя;

- соціальний захист учнів пільгових категорій;

- організація різних конкурсів, змагань;

- організація роботи спортивних гуртків і художньої самодіяльності та участь в них;

- участь в організації та проведенні тематичних свят, конкурсів професійної майстерності, конкурсів художньої самодіяльності;

- участь у профорієнтаційній роботі

- участь у суспільно-корисних справах.

Основною формою роботи учнівського самоврядування є загальноучилищні проекти та акції, які проводяться спільно з Вінницькою молодіжною радою. До участі у загальноучилищних проектах, акціях, позаурочних заходах залучаються учні всіх груп. Постійними акціями, спрямованими на участь Ради є: соціальний проект «Подаруй дитині частинку душі», «Я – проти СНІДу», Міський фестиваль вуличної їжі Food Fest, Всесвітній день Smile, акції «Допоможи учасникам АТО», «Серце до серця». «Торгівля людьми. Розпізнай небезпеку вчасно» та багато інших.

Рада учнівського самоврядування  складається з старостату  учнівських груп.

При Раді створені і працюють постійно діючі комісії:

1.  Комісія зі спорту та здорового способу життя.

2.  Комісія дисципліни, порядку та правової культури.

3.  Комісія соціального захисту.

4.  Комісія з патріотичного виховання.

5.  Комісія культурно-масових заходів.

6.  Комісія суспільно-корисних справ.

Комісія зі спорту та здорового способу життя   

Мета: Залучити учнів до активної участі в училищних та міських змаганнях, зацікавити роботою спортивних секцій, пропагувати здоровий спосіб життя.

- Організація спортивних заходів (футбольні, волейбольні матчі, шахові, тенісні турніри, спортивні ігри тощо).

- Організація і проведення лекцій, бесід з пропаганди здорового способу життя.

- Випуск інформаційних бюлетенів щодо боротьби з палінням, вживанням алкоголю та наркотиків.

- Пропаганда здорового харчування.

- Пропаганда профілактичного медичного огляду з метою боротьби зі СНІДом.

- Пропаганда безпечного сексу.

- Проведення рейдів під девізом „Ні палінню!”.

- Проведення Дня Здоров’я.

Комісія дисципліни, порядку та правової культури

Мета: Виховувати висококультурну особистість, навчати ввічливо поводити себе в будь-якому колективі, шанувати старших, прищеплювати почуття відповідальності за ближнього, за майно.

- Випуск інформаційних бюлетенів про стан дисципліни в групах, випуск фотомонтажів.

- Спільна робота з Радою  профілактики правопорушень.

- Контроль за виконанням внутрішнього розпорядку в училищі.

- Організація та проведення лекцій з правової культури, брей-рингів та круглих столів „Чи знаєш ти закон? ”

- Щоденний контроль за відвідуванням учнями занять, ведення журналу відвідування.

- Організація циклу бесід „Про культуру спілкування”.

Комісія соціального захисту

Мета: Виховувати в учнів здатність до співпереживання, почуття гуманності та людяності, уміння жити за принципами «Людина людині товариш та брат». Навчати умінню надавати допомогу потребуючим її, умінню робити добро. Створення сприятливого морально-психологічного клімату в колективі.

- Виявлення в групах учнів, які потребують допомоги: сиріт, напівсиріт, чорнобильців, дітей з малозабезпечених та багатодітних сімей, дітей-інвалідів.

- Участь у розподілі та наданні матеріальної допомоги потребуючим її.

- Організація збору матеріальної допомоги для купівлі медикаментів.

- Робота з примирення сторін у вирішенні конфліктних ситуацій (забезпечення публічного вибачення, попередження тощо).

Комісія культурно-масових заходів.

Мета: Привчити учнів до змістового проведення  вільного часу, навчити самостійно організовувати різноманітні заходи на високому рівні, проводити свята, екскурсії, конкурси та розважальні програми.

- Організація та проведення позаурочних заходів, конкурсів.

- Проведення конкурсів художньої самодіяльності.

- Організація днів іменинників у групах.

- Організація та проведення екскурсій у музеї на різноманітні виставки.

- Організаційна робота по залученню учнів у гуртки, контроль за відвідуванням.

- Організація та проведення молодіжних дискотек.

- Організація та проведення літературних вечорів, диспутів та вікторин.

- Проведення українських вечорниць та народних свят.

- Культпоходи в театри та кінотеатри міста Києва.

Комісія з патріотичного виховання

Мета: Плекати дух любові до рідної землі, слова, пісні, традицій, виховувати патріотизм, національну гідність, поглиблювати знання з історії, культури рідного народу; залучати всіх учнів до просвітницької діяльності.

- Пропаганда рідної мови.

- Організація і проведення тематичних свят.

- Організація зустрічей з ветеранами Великої Вітчизняної війни.

- Організація екскурсій по місцях Бойової слави українського народу.

- Організація екскурсій по пам’ятних та історичних місцях міста Вінниці.

- Організація екскурсії до музеїв.

Комісія суспільно-корисних справ:

Мета: Виховання в учнів працелюбності, дбайливого ставлення до училища, його майна. Залучення учнів до участі в санітарних днях, благоустрої території, приміщень.

- Організація та контроль за прибиранням групами закріплених за ними територій;

- Проведення санітарних днів;

- Проведення суботників;

- Приймати участь у благоустрої міста.

Досягти гарних результатів можна лише завдяки гарній команді.

А наша команда – весела та дружна!

Беручи участь у професійних конкурсах, учні одержують можливість виходу на більш високий подіум та рівень спілкування з професіоналами. Їхня праця оцінюється не лише викладачами та майстрами виробничого навчання, а незалежними експертами, фахівцями високої кваліфікації. Кожен учасник таких заходів реалізує своє право бути відповідальним і самостійним, бути співавтором і представити свої індивідуальні творчі здібності. Такий підхід відкриває перспективи професійного росту, саморозвитку і самовдосконалення.

2 лютого 2016 року членами комісії культурно-масових заходів було організовано екскурсію до Вінницької обласної станції юних натуралістів для учнів І курсу. Метою даного заходу є залучення учнів до еколого-натуралістичної роботи, розвиток співпраці з державними та громадськими організаціями екологічної спрямованості та участі у природоохоронних проектах, конкурсах; вивчення заповідних територій Вінницької області та інших регіонів України, виховання любові до рідного краю, дбайливого ставлення до природи.

 

Керівник гуртка «Юні акваріумісти» Рекшенюк Сергій Васильович ознайомив учнів з особливостями гідробіонтів, розповів про створення та утримання акваріумів різних типів, тваринний світ рідного краю,  розповів про особливості окремих видів тварин, а також проблеми охорони та збереження кількісного складу тварин, що занесенні до Червоної книги України та Вінниччини. 

Не менш цікавою була розповідь Слободяник Тетяни Василівни, керівника гуртка «Біологія для допитливих», про технології вирощування різних культур, про закономірності росту і розвитку плодових та ягідних культур з урахуванням їх біологічних особ¬ливостей, про вирощування та догляд за екзотичними плодово-ягідними культурами у закритому ґрунті.

Сповнені вражень від почутого та побаченого, учні повернулися в навчальний заклад. А фото, зроблені на згадку, лише підтверджують радісні миті перебування на екскурсії!

Історія Державного навчального закладу «Вище професійне училище №7 м. Вінниці» - це майже 50 років постійної турботи інженерно - педагогічного колективу про якісну підготовку робітничих кадрів, це творча та натхненна робота, спрямована на розвиток та процвітання економіки нашої держави.

6 червня 1966 року у нашому місті було засновано Вінницьке Технічне училище №12, на базі якого готували кваліфікованих робітників будівельного профілю за напрями: маляр, штукатур, столяр-тесля, муляр, слюсар-будівельник з терміном навчання  один рік.

У 1967 році ТУ-12 було перейменовано в Спеціальне професійне технічне училище №12, в якому для учнів було додано ще дві професії - кранівник та червонодеревник. У цей період будується навчальний корпус, на першому поверсі якого було розміщено їдальню на 60 місць, пізніше було зведено стіни майстерні та гуртожиток, в якому мешкало 40% учнів. Набір учнів на той період складав 320 осіб. З 1969 року одночасно з робітничою професією учні почали здобувати середню освіту.

20.01.1969 року наказом №9 Міжобласного управління освіти утворено Професійне технічне училище міста Вінниці №7. У 1970 році контингент училища зріс до 400 осіб.

Як відомо, успішна діяльність будь - якої галузі великою мірою залежить  від мудрого та компетентного керівника, справжнього майстра своєї справи, людини-лідера. Впродовж всього періоду існування наш навчальний заклад  очолювали кращі представники своєї професії, які зуміли спрямувати колектив на якісне та продуктивне вирішення важливих завдань, перетворити професійну підготовку фахівців на справжню творчу лабораторію, де кожен, і вчитель, і учень мав змогу підвищити свій як професійний, так і загальний рівень. Саме такими керівниками були - Величковський Микола Григорович (1966-1970 рр.); Бенделіков Петро  Єфимович (1970-1972 рр.).

Під керівництвом Куріла Володимира Олександровича (1972-1975 рр.)було введено в дію гуртожиток №2 на 450 місць та 6 аудиторій в навчальному корпусі.

В період з 1975 по 1981 рр., коли училище очолював Шинкарук  Микола Іванович, було введено в експлуатацію три спортивні зали.

З 1981 по 1997 роки заклад очолював надзвичайно талановитий та компетентний керівник – Ружицький Станіслав Альбертович. Під його керівництвом було введено в дію клуб училища на 320 місць та їдальню на 240 місць.

В період керівництва Ружицького С. А. педагогічний та учнівський колективи училища здобувають перемоги у різнопрофільних конкурсах професійної майстерності, брали участь у семінарах з обміну досвідом спільно з представниками Африки та республік Радянського Союзу,республіканських семінарах з військової підготовки та ін. Станіслава Альбертовича нагороджено нагрудним знаком «Відмінник освіти України», він є депутатом Замостянської районної ради шести скликань, його ім`я занесене на Дошку Пошани Вінницького району. В навчальному закладі Ружицький С. А. працює близько 50-ти років.

В травні 1997 року директором училища призначається Ю. В. Нартовський – мудрий, вольовий, енергійний керівник - новатор. Господарський підхід Юрія Володимировича до становлення та розвитку навчального закладу забезпечив успішність училища і донині. За керівництва Юрія Володимировича в училищі відбуваються позитивні зміни. У серпні 1997 року почалася реорганізація училища: ПТУ-7 об`єднується з ПТУ-20.

Таким чином, наш заклад стає багатопрофільним, вводяться нові спеціальності - кухар, кухар-кондитер, електрозварник, швачка, закрійник, вишивальниця, перукар-модельєр.

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України №634 від 29 грудня 2000 року училище було реорганізовано у ВПУ №7.

На 01. 09. 2001 року загальний контингент ВПУ-7 складає 1100 осіб і навчальний заклад є одним з найбільших в області.У січні 2001 року закладу присвоєно статус вищого професійного училища та надано право на підготовку спеціалістів будівельного та швейного профілів, а також фахівців для підприємств громадського харчування.

У розпорядженні училища знаходився триповерховий навчальний корпус, де адміністрацією та інженерно-педагогічним колективом у кількості 107 осіб було створено всі необхідні умови для забезпечення якісного та ефективного навчального процесу:

ü26 навчальних кабінетів, з них 9 професійно-технічного циклу та 18 навчальних майстерень, оснащених сучасними технічними засобами навчання та виробничими матеріалами;

üклуб (320 місць) та актова зала (420 місць);

üїдальня на 240 осіб;

üспортивні зали №1, №2, №3, №4;

üобладнаний гуртожиток, бібліотека (фонд – 36000 примірників), читальна зала, медичний пункт.

Наведені факти - це не лише історія, не сухі цифри, а результат багаторічної колективної праці. Нашим результатом є високопрофесійний рівень наших майстрів та викладачів, імена яких є відомими на освітянській ниві Вінниччини; випускники, що досягли значних висот професійної майстерності та нагороди, якими наш навчальний заклад, без перебільшення, може пишатися.

Гордістю педагогічного колективу є:

Нартовський Ю. В.–нагороджений нагрудним знаком «Відмінник освіти України»(1992р.), отримав Подяку Кабінету Міністрів України (2010р.).

Іванова В. І. - випускниця училища, заступник директора з виробничого навчання. В 1991 році здобула відзнаку «Відмінник освіти України», у 2009 році нагороджена нагрудним знаком « А. С. Макаренко».

Верещак О. Г. – пройшов трудовий шлях від майстра виробничого навчання до заступника директора з виховної роботи, отримав винагороди «Відмінник освіти України» у 2000 р. та нагрудний знак «А. С. Макаренко» у 2009 р.

Бартко А. Е. – заступник директора з навчальної роботи, викладач-методист, Алла Едмундівна є натхненним керівником різноманітних творчих проектів, які неодноразово здобували Гранти Вінницької обласної державної адміністрації.

 Кузик Н. А. – майстер виробничого навчання, нагороджена Почесною Грамотою Верховної Ради України, «Відмінник освіти України». В училищі пропрацювала 46 років.

Березова В. П. - майстер виробничого навчання, працювала в училищі з дня заснування, нагороджена почесним знаком «Відмінник освіти України» та нагрудним знаком «А. С. Макаренко», стаж роботи 48 років.

Фомишин В. В. – випускник училища, працює майстром виробничого навчання 34 роки, «Відмінник освіти України».Березова В. П. - майстер виробничого навчання, працювала в училищі з дня заснування, нагороджена почесним знаком «Відмінник освіти України» та нагрудним знаком «А. С. Макаренко», стаж роботи 48 років.

Чекіна В. Д. – випускник училища, тепер керівник фізвиховання, КМС по волейболу, срібний призер СРСР (1980р.) та призер УРСР (1984р.) з волейболу, педагогічна діяльність 39 років.

Серед педагогів-ветеранів, що зробили вагомий внесок у систему навчання та виховання молодого покоління варто відмітити: Є. Я. Первакову, Г. М. Рильську, З. М. Кузьмінову, С. Я. Максименко, Н. Є. Обливач, І. Г. Сучок, Н. О. Янковську.Багато випускників навчального закладу залишились працювати майстрами виробничого навчання, на сьогодні авторитетно діляться досвідом і знаннямиз учнями Р. П. Мороз, Г. М. Степанюк, М. І. Баланюк, Л. І. Лемішова, С. С. Сулима, М. І. Шевчук, Ю. П. Журавель.

За 48 років існування наш навчальний заклад підготував близько 20 тисяч кваліфікованих робітників. Щороку випускники залишають стіни училища, але їх добрі справи та традиції зостаються. Ми з теплом у серці згадуємо своїх кращих випускників та пишаємось їх професійними і життєвими успіхами. Нашою гордістю є:

-         Три брати - близнюки Діденко: Валерій  полковник, командир військової частини у місті Бердичеві Житомирської області, Віктор підполковник, заступник головного лікаря Головного військово-медичного клінічного ордена Червоної Зірки центра «Головний військовий клінічний госпіталь»по вулиці Свердлова у місті Вінниці, Володимир підполковник Чернівецької військової частини.

-         Ткаченко Володимир працює  старшим майстром Крижопільського ПТУ.

Нижник Василь є директором підприємства з виготовлення  меблів ( м. Київ).

- Поліщук Михайло – полковник, старший викладач Залізничного університету Міністерства оборони Росії у місті Санкт-Петербург.

-         Савченко Анатолій працює редактором Тростянецької районної газети.

-         брати Володимир і Валерій Гавенки  є полковниками військ України.

Щербань Олександр - сьогодні заступник начальника Вінницького районного відділення міліції, підполковник міліції.

-         Пікун Іван працює завідуючим Бершадською районною лікарнею.

Кулитський Анатолій  на сьогодні працює старшим майстром Вороновицького ПТУ.

-      Швець Володимир очолює КП «Хлібороб» села Головеньки Немирівського району.

-         Володимир Кроча є директором однієї із шкіл у Тростянецькому районі.

Ряд наших вихованців на сьогодні є підприємцями, що надають послуги з працевлаштування з професії «столяр», серед них: Фіщук Юрій, Фіщук Олександр, Талавер Олександр, Ковтун Олександр. З будівельного профілю –Столярчук Леонід.

Є у нас привід для гордості й у галузі спорту. Наші випускники:

О. П. Кулібаба - майстер спорту, суддя міжнародної категорії з класичної боротьби.

І. Г. Ковальчук – майстер спорту з легкої атлетики, Чемпіон токійської універсіади.

І ще багато-багато( всіх і не перелічити!) випускників училища своєю працею примножують славу нашого навчального!

З кожним роком змінюються буденні реалії, потреби ринку праці, підвищуються вимоги до роботи закладів професійно-технічної освіти, розвивається економіка, незмінним є лише одне - щоденна плідна, невпинна праця колективу ДНЗ «ВПУ-7 м. Вінниці», покладена на якісну професійну підготовку та виховання висококваліфікованих робітничих кадрів для укріплення та швидкого розвитку української економіки. Заклад готує високоякісних фахівців для будівельної індустрії, громадського харчування та побуту, які зможуть забезпечити ефективну роботу цих галузей у Вінницькій області та Україні в цілому.

Наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України № 137 від 09.02.2012 року ВПУ №7 м. Вінниця було перейменовано в ДНЗ „ Вище професійне училище №7 м. Вінниці”, робота якого й надалі спрямована на підготовку кваліфікованих робітників з професій будівельного, швейного профілю, громадського харчування та побуту.

ДНЗ «Вище професійне училище №7 м. Вінниці» є навчальним закладом ІІІ атестаційного рівня, підпорядковане Департаменту світи і науки Вінницької облдержадміністрації. Навчальний заклад, відповідно до угод, укладених з підприємствами, організаціями та приватними підприємцями, щороку здійснює прийом на навчання 300-350 осіб.

Наказом Міністерства освіти і науки України № 1149 від 13.08.2013 року «Про ліквідацію Якушинецького професійного училища соціальної реабілітації» з січня 2014 року на баланс ДНЗ «ВПУ № 7 м. Вінниці» передані приміщення і будівлі Якушинецької філії.

Сьогодні училище проводить підготовку більше 700 учнів денної форми навчання. Близько 40% наших учнів щорічно продовжують навчання в вищих навчальних закладах III – IV рівня акредитації. Значна частина наших випускників очолює підрозділи підприємств будівельного профілю, побуту та громадського харчування. Такі гарні показники підкреслюють те, що в нашому закладі склалися гарні традиції та створюються належні умови для здобуття обраної за покликом душі професії. Це гідний наслідування результат роботи усього колективу - від адміністрації до технічного персоналу.

Славні традиції, напрацьовані старшим поколінням, гідно підтримують та продовжують молоді працівники училища. Училище робить грандіозний поступ вперед щодо навчально - виробничого процесу, в напрямку патріотичного виховання і естетичного формування майбутніх кваліфікованих робітників, які навчаються в нашому закладі. Нами успішно освоюються новітні педагогічні та виробничі технології, приділяється велика увага модернізації та розбудові навчально - матеріальної бази училища, яке на сьогодні згуртовує юнаків та дівчат з різних районів Вінниччини та сусідніх областей. Ми готуємо: штукатурів, малярів, лицювальників-плиточників, мулярів, електрозварників, столярів, гіпсокартонників монтажних конструкцій, паркетників, кухарів,кондитерів, офіціантів-барменів, швачок, кравців, перукарів та візажистів.

Що до умов навчання, то ми прикладаємо максимум зусиль, аби учням було затишно і комфортно, а головне цікаво опановувати ази обраної професії. З цією метою адміністрація закладу постійно дбає про належний рівень забезпеченості матеріально технічної бази закладу, а висококваліфіковані педагогічні працівники стають справжніми інженерами дитячих душ, інколи навіть заміняючи їм батьків.

Найважливіше, чого ми навчаємо, - це любити обрану справу. Ми щиро сподіваємось на те, що для більшості учнів, саме в нашому училищі починається стежина до омріяної дороги. Зїх успіхами та впевненістю у завтрашньому дні буде міцніти та процвітати і наша держава.

Директор Нартовський Юрій Володимирович, 1952 року народження, освіта вища, закінчив Київський державний педагогічний інститут 1983 рік, очолює навчальний заклаз з 1997 року, відмінник освіти України, отримав Подяку Прем’єр – міністра України 2010 рік, нагороджений ювілейною медаллю «Двадцять років незалежності України» 2011 рік.

Історія навчального закладу

ДЕРЖАВНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ УЧИЛИЩЕ № 7 М. ВІННИЦІ»

(далі - училище) є підпорядкованим Міністерству освіти і науки України державним професійно-технічним навчальним закладом третього атестаційного рівня, що забезпечує реалізацію права громадян на здобуття професійно-технічної освіти. Училище здійснює підготовку кваліфікованих робітників, як правило, з числа випускників загальноосвітніх навчальних закладів на основі базової чи повної загальної середньої освіти, а також професійно-технічне навчання, перепідготовку та підвищення кваліфікації працюючих робітників і незайнятого населення.

Навчальний заклад був заснований в 1967 році та здійснював підготовку робітників в основному будівельного профілю для потреб тресту "Вінницябуд" Мінпромбуду України. За час існування училища було підготовлено і направлено на підприємства більше 20 тис. робітників.

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 04.06.1997 року №176 "Про вдосконалення мережі вищих та професійно-технічних закладів" ліквідовано Вінницькі ПТУ №7 та ПТУ №20 і створено єдине Вінницьке ПТУ №7. На підставі наказу Міністерства освіти і науки України від 29.12.2000 року №634 "Про реорганізацію ПТУ №7 м. Вінниці у Вище професійне училище №7", професійно-технічне училище №7 м. Вінниці було реорганізовано у Вінницьке вище професійне училище №7, а наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України № 137 від 09.02.2012 року ВПУ №7 м. Вінниця було перейменовано в ДНЗ „ Вище професійне училище №7 м. Вінниці”, робота якого спрямована на підготовку кваліфікованих робітників з професій будівельного, швейного профілю, громадського харчування та побуту.

ДНЗ „ Вище професійне училище №7 м. Вінниці” є навчальним закладом ІІІ атестаційного рівня, підпорядковане Департаменту світи і науки Вінницької облдержадміністрації, яке, відповідно до угод, укладених з підприємствами, організаціями та приватними підприємцями щороку здійснює прийом на навчання 300-350 чоловік.
Наказом Міністерства освіти і науки України № 1149 від 13.08.2013 року «Про ліквідацію Якушинецького професійного училища соціальної реабілітації» з січня 2014 року на баланс ДНЗ «ВПУ № 7 м. Вінниці » передані приміщення і будівлі Якушинецької філії.

Юридична адреса: 21022 Вінницька область, м. Вінниця, вул. Київська,118

Телефони: директора – 61-42-21, головного бухгалтера - 66-46-80, приймальна комісія – 66-43-51, Якушинецька філія с. Якушинці – 56-75-08.

У 2004 році навчальний заклад пройшов атестацію та отримав «Свідоцтво про атестацію» серія РД №00669 від 12.11.2008 р.(рішення ДАК від 19.10.2004 р., протокол №52). На сьогоднішній день в училищі проходить атестація навчального закладу загальноосвітньої та професійної підготовки. Надання первинної професійної освіти по підготовці кваліфікованих робітників на рівні кваліфікованих вимог здійснюється на підставі ліцензій, виданих навчальному закладу серія АВ № 506264 від 25.01.2010 р. (наказ МОН України від 12.06.2008 року № 2411-Л) та ліцензії серії АЕ № 270608 від 05.06.2013 р. (наказ МОН України від 05.04.2013 р. № 927-Л).
 

Керівний склад:

Заступник директора з виробничого навчання


Олійник Тетяна Іванівна

Заступник директора з виховної роботи відмінник освіти України


Верещак Олексій Григорович

Заступник директора з навчальної роботи викладач вищої категорії


Бартко Алла Едмундівна
 

Меню

Зараз на сайті Online: 

На сайті 26 гостей та відсутні користувачі

Статистика відвідування:

Останні новини:

Благодійна акція з ...

03.12.2018 р. Вінницькою міською радою та ...

ІІ тур (обласний) огляду ...

21 та 23 листопада 2018р. на виконання наказу ...

«Місячник Цивільного ...

З 26.09.2018р. по 26.10.2018р. у ДНЗ «ВПУ 7 м. ...

ІІІ (обласний) етап ІХ ...

Вітаємо ученицю групи № 29 Грибенюк Аліну із ...

Вхід | Реєстрація

Scroll to top