Про розвиток учнівського самоврядування

в ДНЗ «Вище професійне училище №7 м. Вінниці».

Одним із основних завдань органів управління системою професійно-технічної освіти (Закону України „Про професійно-технічну освіту”) є сприяння розвитку самоврядування у навчальних закладах, активізація молодіжного руху за здоровий спосіб життя та поширення кращого досвіду з профілактики запобігання негативним проявам серед дітей і молоді.

Актуальність учнівського самоврядування в нашому навчальному закладі зумовлена необхідністю виховання особистості, яка володіє не тільки певною сумою знань, умінь та навичок, але й має здатність активно включатися у демократичні процеси, що відбуваються в нашій країні.

Учнівське самоврядування - це універсальна форма активності учнів, засіб життя учнівського колективу і є прикладом творчої самореалізації особистості. Голова ради учнівського самоврядування Бобик Аліна та її заступник Лукашенко Аліна забезпечують участь учнів у різноплановій, різноманітній та глибоко змістовній роботі навчального закладу, притягують їх до управління справами колективу, допомагають їм зрозуміти свої права та обов’язки, формують у них почуття керівника спочатку у групі, а потім в училищі..   

Рада учнівського самоврядування створена і діє на принципах добровільності і гласності, гуманізму, демократичності, зорієнтованості на позитивні соціальні дії, самостійності, рівноправності його членів.

Рада керується у своїй діяльності Конституцією України, Конвенцією ООН про права дитини, Законом України „Про молодіжні та дитячі громадські організації", чинним законодавством.

Девіз Ради учнівського самоврядування:"Створи себе сам".

Метою Ради учнівського самоврядування є:

1.Активізація процесу діяльності органів учнівського самоврядування на рівні училища, участь молоді в прийнятті рішень.

2.Захист прав та інтересів дітей на різних рівнях.

3.Всебічна реалізація учнями своїх інтересів, здібностей, прав та свобод на засадах загальнолюдських цінностей.

4.Створення умов для самореалізації учнівської молоді, залучення її до участі у прийнятті рішень.

5.Налагодження контактів, обмін інформацією, координація дій учасників ради та реалізація спільних проектів.

6. Розвиток творчого потенціалу дітей та юнацтва, захист їх прав та інтересів, залучення до участі у громадському житті.

Завданнями Ради учнівського самоврядування є: об'єднання підлітків для добрих, корисних, цікавих справ, розвиток їх творчих здібностей; формування в учнів організаторських вмінь, підвищення соціально активності молодого покоління; здійснення діяльності, спрямованої  на задоволення соціальних, економічних,  творчих, духовних та інших інтересів; сприяння культурному розвитку, духовному збагаченню молоді; розвиток власного „Я" кожної дитини, допомога молоді знайти себе в колективі, самовизначитись; підтримка ініціатив творчих об’єднань щодо вдосконалення навчання, виховання дітей, організації дозвілля.

Діяльність Ради учнівського самоврядування багатогранна:

- контроль за виконанням правил внутрішнього розпорядку в училищі;

- акції милосердя;

- соціальний захист учнів пільгових категорій;

- організація різних конкурсів, змагань;

- організація роботи спортивних гуртків і художньої самодіяльності та участь в них;

- участь в організації та проведенні тематичних свят, конкурсів професійної майстерності, конкурсів художньої самодіяльності;

- участь у профорієнтаційній роботі

- участь у суспільно-корисних справах.

Основною формою роботи учнівського самоврядування є загальноучилищні проекти та акції, які проводяться спільно з Вінницькою молодіжною радою. До участі у загальноучилищних проектах, акціях, позаурочних заходах залучаються учні всіх груп. Постійними акціями, спрямованими на участь Ради є: соціальний проект «Подаруй дитині частинку душі», «Я – проти СНІДу», Міський фестиваль вуличної їжі Food Fest, Всесвітній день Smile, акції «Допоможи учасникам АТО», «Серце до серця». «Торгівля людьми. Розпізнай небезпеку вчасно» та багато інших.

Рада учнівського самоврядування  складається з старостату  учнівських груп.

При Раді створені і працюють постійно діючі комісії:

1.  Комісія зі спорту та здорового способу життя.

2.  Комісія дисципліни, порядку та правової культури.

3.  Комісія соціального захисту.

4.  Комісія з патріотичного виховання.

5.  Комісія культурно-масових заходів.

6.  Комісія суспільно-корисних справ.

Комісія зі спорту та здорового способу життя   

Мета: Залучити учнів до активної участі в училищних та міських змаганнях, зацікавити роботою спортивних секцій, пропагувати здоровий спосіб життя.

- Організація спортивних заходів (футбольні, волейбольні матчі, шахові, тенісні турніри, спортивні ігри тощо).

- Організація і проведення лекцій, бесід з пропаганди здорового способу життя.

- Випуск інформаційних бюлетенів щодо боротьби з палінням, вживанням алкоголю та наркотиків.

- Пропаганда здорового харчування.

- Пропаганда профілактичного медичного огляду з метою боротьби зі СНІДом.

- Пропаганда безпечного сексу.

- Проведення рейдів під девізом „Ні палінню!”.

- Проведення Дня Здоров’я.

Комісія дисципліни, порядку та правової культури

Мета: Виховувати висококультурну особистість, навчати ввічливо поводити себе в будь-якому колективі, шанувати старших, прищеплювати почуття відповідальності за ближнього, за майно.

- Випуск інформаційних бюлетенів про стан дисципліни в групах, випуск фотомонтажів.

- Спільна робота з Радою  профілактики правопорушень.

- Контроль за виконанням внутрішнього розпорядку в училищі.

- Організація та проведення лекцій з правової культури, брей-рингів та круглих столів „Чи знаєш ти закон? ”

- Щоденний контроль за відвідуванням учнями занять, ведення журналу відвідування.

- Організація циклу бесід „Про культуру спілкування”.

Комісія соціального захисту

Мета: Виховувати в учнів здатність до співпереживання, почуття гуманності та людяності, уміння жити за принципами «Людина людині товариш та брат». Навчати умінню надавати допомогу потребуючим її, умінню робити добро. Створення сприятливого морально-психологічного клімату в колективі.

- Виявлення в групах учнів, які потребують допомоги: сиріт, напівсиріт, чорнобильців, дітей з малозабезпечених та багатодітних сімей, дітей-інвалідів.

- Участь у розподілі та наданні матеріальної допомоги потребуючим її.

- Організація збору матеріальної допомоги для купівлі медикаментів.

- Робота з примирення сторін у вирішенні конфліктних ситуацій (забезпечення публічного вибачення, попередження тощо).

Комісія культурно-масових заходів.

Мета: Привчити учнів до змістового проведення  вільного часу, навчити самостійно організовувати різноманітні заходи на високому рівні, проводити свята, екскурсії, конкурси та розважальні програми.

- Організація та проведення позаурочних заходів, конкурсів.

- Проведення конкурсів художньої самодіяльності.

- Організація днів іменинників у групах.

- Організація та проведення екскурсій у музеї на різноманітні виставки.

- Організаційна робота по залученню учнів у гуртки, контроль за відвідуванням.

- Організація та проведення молодіжних дискотек.

- Організація та проведення літературних вечорів, диспутів та вікторин.

- Проведення українських вечорниць та народних свят.

- Культпоходи в театри та кінотеатри міста Києва.

Комісія з патріотичного виховання

Мета: Плекати дух любові до рідної землі, слова, пісні, традицій, виховувати патріотизм, національну гідність, поглиблювати знання з історії, культури рідного народу; залучати всіх учнів до просвітницької діяльності.

- Пропаганда рідної мови.

- Організація і проведення тематичних свят.

- Організація зустрічей з ветеранами Великої Вітчизняної війни.

- Організація екскурсій по місцях Бойової слави українського народу.

- Організація екскурсій по пам’ятних та історичних місцях міста Вінниці.

- Організація екскурсії до музеїв.

Комісія суспільно-корисних справ:

Мета: Виховання в учнів працелюбності, дбайливого ставлення до училища, його майна. Залучення учнів до участі в санітарних днях, благоустрої території, приміщень.

- Організація та контроль за прибиранням групами закріплених за ними територій;

- Проведення санітарних днів;

- Проведення суботників;

- Приймати участь у благоустрої міста.

Досягти гарних результатів можна лише завдяки гарній команді.

А наша команда – весела та дружна!

Беручи участь у професійних конкурсах, учні одержують можливість виходу на більш високий подіум та рівень спілкування з професіоналами. Їхня праця оцінюється не лише викладачами та майстрами виробничого навчання, а незалежними експертами, фахівцями високої кваліфікації. Кожен учасник таких заходів реалізує своє право бути відповідальним і самостійним, бути співавтором і представити свої індивідуальні творчі здібності. Такий підхід відкриває перспективи професійного росту, саморозвитку і самовдосконалення.

2 лютого 2016 року членами комісії культурно-масових заходів було організовано екскурсію до Вінницької обласної станції юних натуралістів для учнів І курсу. Метою даного заходу є залучення учнів до еколого-натуралістичної роботи, розвиток співпраці з державними та громадськими організаціями екологічної спрямованості та участі у природоохоронних проектах, конкурсах; вивчення заповідних територій Вінницької області та інших регіонів України, виховання любові до рідного краю, дбайливого ставлення до природи.

 

Керівник гуртка «Юні акваріумісти» Рекшенюк Сергій Васильович ознайомив учнів з особливостями гідробіонтів, розповів про створення та утримання акваріумів різних типів, тваринний світ рідного краю,  розповів про особливості окремих видів тварин, а також проблеми охорони та збереження кількісного складу тварин, що занесенні до Червоної книги України та Вінниччини. 

Не менш цікавою була розповідь Слободяник Тетяни Василівни, керівника гуртка «Біологія для допитливих», про технології вирощування різних культур, про закономірності росту і розвитку плодових та ягідних культур з урахуванням їх біологічних особ¬ливостей, про вирощування та догляд за екзотичними плодово-ягідними культурами у закритому ґрунті.

Сповнені вражень від почутого та побаченого, учні повернулися в навчальний заклад. А фото, зроблені на згадку, лише підтверджують радісні миті перебування на екскурсії!

Додати коментар


Захисний код
Оновити

Меню

Зараз на сайті Online: 

На сайті 24 гостей та відсутні користувачі

Статистика відвідування:

Останні новини:

Інклюзивна освіта: ...

      16 травня 2019 року педагогічні ...

Заключний Гала-концерт ...

    19 квітня  2019 року в міському Палаці ...

«Наука і навчальний ...

    18 квітня 2019 року заступник директора з ...

Обласний етап фахового ...

  18 квітня 2019 року учениця ІІІ курсу групи ...

Вхід | Реєстрація

Scroll to top